PL EN


Journal
2014 | 3 (55) | 45-51
Article title

Przysposobienie biblioteczne online w bibliotekach uniwersyteckich - próba oceny

Content
Title variants
EN
Library orientation online in university libraries - the attempt to evaluate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A lot of Polish university libraries prepare e-learning courses - especially in the field of library orientation. They use different approaches in the e-learning courses development but not every solution is good. The article presents results of researches of open e-learning courses implemented in five university libraries: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. The evaluation was done from users point of view and takes into account the educational aspect, content, technology and availability. Through these researches one can identify at least some problems, and at the same time determine those items that are prepared properly. The results show that some efforts should be made especially with availability for people with disabilities. Another weak point of these courses is insufficient degree of interactivity and only few tools for self-assessment. Some educational aspects need to be improved. The strengths of the courses are: very well prepared content, consistency and presentation.
Journal
Year
Issue
Pages
45-51
Physical description
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, „Biuletyn EBIB” 2002, nr 2 (31), http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/31/a.php?bednarek_michalska.
  • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 5 (86), http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?bednarek.
  • Dąbrowski M., Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online, „e-mentor” 2004, nr 4 (6), s. 13-18, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/70.
  • Kowalska M., Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego, „Folia Toruniensia” 2008, t. 8, s. 117-135.
  • Kryteria oceny kursu internetowego w zakresie „opracowania kursu” Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, http://www.sea.edu.pl/kryteria/?page=obszary.
  • Kurkowska E.J., Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich, „e-mentor” 2012, nr 4 (46), s. 64-67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/954.
  • Nielsen J., 10 Usability heuristics for user interface design, http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics.
  • Sapa R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów www bibliotek akademickich, Wydwanictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  • Zając M., Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, „e-mentor” 2004, nr 4 (6), s. 10- 12, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cda619f8-892a-418a-aa53-acafa5eccd28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.