PL EN


Journal
2018 | 98 | 2 | 81-95
Article title

Wpływ badań tekstów mówionych na dobór materiałów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – bilans dziesięciolecia

Title variants
EN
Influence of spoken text research on the selection of materials for certificate examinations in Polish as a foreign language. A decade summary
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały badania tekstów mówionych przeznaczonych do testowania sprawności rozumienia ze słuchu w ramach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na wybranym poziomie zaawansowania. Kryteria doboru tekstów opracowano na podstawie badań językoznawczych dotyczących polszczyzny mówionej i jej odmian, typów tekstów oraz teorii komunikacji. Badaniem objęto materiały testowe z lat 2006–2008 oraz testy najnowsze (z roku 2017). Perspektywa czasowa pozwala dostrzec, jakie zmiany zostały wprowadzone w procesie doboru tekstów do testowania sprawności słuchania ze zrozumieniem w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pozwala także wskazać, w jaki sposób badania językoznawcze wpływają na glottodydaktykę polonistyczną w jej praktycznym wymiarze.
EN
The article recounts a study on spoken texts intended for testing listening comprehension in certificate examinations of Polish as a foreign language at selected levels. The criteria for selecting texts have been developed on the basis of linguistic research on spoken Polish and its varieties, text types and communication theories. The study covers materials used in the years 2006–2008 and in the most recent tests (2017). This time perspective makes it possible to observe the changes made in the process of selecting texts for testing aural comprehension over the past ten years. It further helps indicate how linguistic research influences languageeducation as part of Polish studies in its practical dimension.
Journal
Year
Volume
98
Issue
2
Pages
81-95
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cda7b112-8454-4335-ae25-581803fbc583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.