PL EN


2008 | 8 | 197-221
Article title

Идентичность и политика постсоветской памяти

Content
Title variants
PL
Identyczność a polityka pamięci postradzieckiej
EN
Identity and Politics of Post-Soviet Memory
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy symbolizmu politycznego w poradzieckiej rzeczywistości. Konsekwencją demokracji w Rosji był upadek tzw. wielkiej narracji sowieckiej i zastąpienie jej przez wizje lokalne, prezentowane przez miejscowych intelektualistów. Przedsięwzięcia te miały na celu pozytywne przedstawienie tego, co etniczne i regionalne. W tego rodzaju działaniach uczestniczą nie tylko przedstawicie nie-rosyjskich grup etnicznych, ale także etniczni Rosjanie. Publikacje te pokazują postrzeganie rosyjskości z perspektywy tego, co regionalne i partykularne. W procesie przywracania tradycji lokalnych autor wskazuje także na rolę konfliktów zbrojnych, akcje niszczenia sowieckich pomników i stawiania nowych oraz powrót do tradycyjnych nazw miejscowości itp. Wskazuje także na zderzenie i współistnienie w tym procesie wielkiej narracji sowieckiej z lokalnymi wizjami historycznymi i politycznymi.
EN
An article focuses on the symbolical politics highly characteristic for the post-Soviet world. An arrival of democracy to the post-Soviet Russia was accompanied by a collapse of the Soviet Great Narrative, which was replaced by alternative histories. The latter were represented by numerous regional and ethnic views of the past developed by local intellectuals (writers, journalists, historians, educationalists). Many of those views were constructed within the post-modern politics of memory and were aimed at the positive representation of the regional populations or particular territories. The author argues that this "invention of the past" involved not only various non-Russian ethnic groups but ethnic Russians as well. He demonstrates how the Russianness is viewed and represented in the historical myths developed by the provincial intellectuals. He also provides case studies that demonstrate intensive historical wars represented by erection and destruction of historical monuments and a replacement of place-names in the post-Soviet environment. He discusses a paradoxical co-existence of Soviet and post-Soviet memories as well.
Keywords
Contributors
  • Российская Академия Наук
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdba98cb-48ad-4cd3-8d2e-0d63a2a79014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.