PL EN


2012 | 4 | 559-565
Article title

Rola zespołu terapeutycznego POZ w opiece nad dziećmi z zespołem nerczycowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Lenart A, Kaczmarska B. Zadania pielęgniarki pediatrycznej w reformowanym systemie podstawowej opieki zdrowotnej.Biul Ogólnopolski 1997; 2: 20–21.
  • Derkowska L. Funkcjonowanie psychiczne dziecka przewlekle chorego. Dostępny na URL: http://www.profesor.pl/mat/na2/na2_lud_010927_3.php.
  • Sarmacka W. Zapotrzebowanie na informacje o chorobie i przebiegu leczenia w opinii hospitalizowanych pacjentów. Pielęgniarstwo XXI Wieku 2005; 4: 103–105.
  • Bełkowska-Kosycan B, Gawor A, Lewandowska J. Przygotować do życia z chorobą, Mag Pielęgn Położn 2005; 10:18–29.
  • Petrie A, Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006: 22–50.
  • Steciwko A. Zakres działań i najważniejszych kompetencji lekarza rodzinnego. Praktyka lekarza rodzinnego. Aspekty organizacyjne, prawne i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Medycznej; 1998: 15–28.
  • Steciwko A. Praktyka lekarza rodzinnego. Warunki wymagane do utworzenia praktyki lekarza rodzinnego. Pol Med Rodz 2000; 2, 3: 1–47.
  • Steciwko A, Hełminiak I, Drobnik J. Zagadnienia psychospołeczne opieki lekarza rodzinnego nad chorymi z przewlekłą niewydolnością nerek. W: Steciwko A, red. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 1. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 1997; 1: 99–103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc1ac6e-deb5-4f9a-94ec-87d4e0b1503e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.