PL EN


2004-2005 | 46-47 | 61-70
Article title

Kulturalne czasopisma regionalne w świadomości studentów wybranych kierunków studiów na UMCS w Lublinie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
Pages
61-70
Physical description
Contributors
References
  • Bieńkowska E., Sąsiedzi z metra, czyli o kanonie kultury dzisiaj, „Znak” 1994, R. 46, nr 7, s. 45-49.
  • Czarnik O.S., Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980, Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1993.
  • Karpiński R., Prasa w systemie kultury, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979.
  • Kłossowicz J., Czasopisma kulturalne, problematyka kulturalna w mediach, [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, pod red. G.G. Koppera, I. Rutkiewicza, K. Schliep, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 111-118.
  • Sławiński J., Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2 (18), s. 14-16.
  • Straus G., Powszechność i powszedniość lektury, Warszawa: Biblioteka Narodowa 1993.
  • Sułkowski B., Kultura polska w trzy lata po uwolnieniu od cenzury, „Przegląd Humanistyczny”1994, R. 38, nr 5, s. 109-124.
  • Szaruga L., Co czytamy? Prasa kulturalna 1945-1995, Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.
  • Szpociński A., Kanon kultury w dobie współczesnej, [w:] Kultura popularna - literatura - książka - rynek. Forum czytelnicze II, Kielce 2-5 lipca 1995, [red. Ewa Piotrkiewicz-Karmowska], Warszawa: PTC, 1995, s. 35-50.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc3da37-9e16-443e-b8be-0f8a53a899e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.