PL EN


2017 | 1 (19) W kręgu badań językoznawczych | 233-242
Article title

„Silezjologiczna eseistyka…”? „Śląska szkoła eseju”? Refleksje wokół książki Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The book by Mariusz Jochemczyk, Facing tradition. Sketches in Silesian oikology, serves here as an example of some broader tendency, which can be described as Silesian essay writing or Silesian autobiographical essay writing. The author of the article asks a question about commonalities between such books as Nagrobek Ciotki Cili (Aunt Cilia’s Tombstone) by Stefan Szymutko, Antygona w świecie korporacji (Antigone in corporation) by Tadeusz Sławek, Listy z Rzymu (Letters from Rome) by Zbigniew Kadłubek, Lajerman by Aleksander Nawarecki and the afore mentioned book by Mariusz Jochemczyk. Certain essayistic ‘idioms’ of the discussed authors are being described here. The author asks about the future of the phenomenon, which refers to regional issues but certainly is not only of a local nature.
Keywords
Contributors
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Boczkowska M., 2010, Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989, Katowice.
 • Czermińska M., 2000, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.
 • Czermińska M., 2011, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Jochemczyk M., 2015, Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne, Katowice.
 • Kadłubek Z., 2008, Listy z Rzymu, Katowice.
 • Kunce A., Kadłubek Z., 2007, Myśleć Śląsk, Katowice.
 • Nawarecki A., 2010, Lajerman, Gdańsk.
 • Nowacki D., 2011, Hołd hałdzie, „Tygodnik Powszechny”, nr 13.
 • Nycz R., 2001, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków.
 • Olejniczak J., 1993, Esej i dziennik na emigracji, w: Garliński J. i in., red., Literatura emigracyjna 1939–1989, t. 1, Katowice.
 • Piotrowiak M., 2016, U źródeł wrażliwości, „Śląsk”, nr 5.
 • Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.
 • Sławek T., 2002, Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, Katowice.
 • Sławek T., 2007, Genius loci jako doświadczenie. Prolegomena, w: Kadłubek Z., red., Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni, Katowice.
 • Sławek T., 2016, Wyspa. Kilka lekcji Śląska, „Fabryka Silesia”, nr 4.
 • Sławek T., Kunce A., Kadłubek Z., 2013, Oikologia. Nauka o domu, Katowice.
 • Sławiński J., 1989, Szkoła literacka [hasło], w: Sławiński J., red., Słownik terminów literackich, Wrocław i in.
 • Szymutko S., 2001, Nagrobek ciotki Cili, Katowice.
 • Turant W., 2016, Miasto z przypadku, Katowice.
 • Waniek H., 2010, Katowice­‑Blues, czyli Kattowitzer­‑Polka, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc6c06a-e93b-45b8-92d2-2b59d036ae4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.