PL EN


2015 | 2 (61) | 107-119
Article title

Nazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji

Content
Title variants
EN
Name of the radio station as a part of the broadcast title
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule są analizowane tytuły audycji radiowych zawierających nazwy rozgłośni. Celem analiz było ustalenie, jakich technik formalnych używa się, by umieścić nazwę stacji w tytule audycji; w jakim celu się to robi i które cechy współczesnego radia są w ten sposób eksponowane. Zbadano zawartość ramówek ok. 120 stacji różnego typu z całej Polski.
EN
This article presents the analysis of radio broadcast containing the names of radio stations. The goal is to indicate what formal techniques are used to place the name of the radio station in the title of the radio broadcast. Moreover, attempt is being made to evidence what are the techniques to emphasise the name of the radio station in this way. Conclusions are being drawn on the basis of 120 radio stations and their broadcast services.
Year
Issue
Pages
107-119
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc7b099-f95f-457a-abd7-dfef7ac61308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.