PL EN


Journal
2020 | 46 | 2 | 145-153
Article title

ZMIANA PRIORYTETÓW DOMOWEJ EKONOMII W ŚWIETLE KRYZYSU EKOLOGICZNEGO. NOWE EKOLOGICZNO-EDUKACYJNE WYZWANIA DLA RODZINY

Authors
Content
Title variants
EN
A CHANGE IN THE PRIORITIES OF HOME ECONOMICS IN THE LIGHT OF THE ENVIRONMENTAL CRISIS. NEW ECOLOGICAL AND EDUCATIONAL CHALLENGES FOR THE FAMILY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecne w literaturze wątki odpowiedzialności i troski o środowisko w wymiarze lokalnym i w codziennych powinnościach wskazują, że hasło zrównoważonego rozwoju jest bardzo aktualne. Podnoszenie znaczenia wspólnot lokalnych w tym obszarze działań, cechuje prawdziwa dbałość o środowisko, w odróżnieniu od tej, sterowanej centralnie przez państwo. Idea zrównoważonego rozwoju przedstawiona w artykule wpisuje się w działania podejmowane przez International Federation for Home Economics. Jest to jedna z głównych organizacji o charakterze globalnym działająca na polu domowej ekonomii. Stałym priorytetem w jej działalności w zakresie edukacji ekologicznej charakteryzującej się dbałością o jakość życia, jest bycie katalizatorem postępu w obecnych czasach, aktualizując swoje cele w krajach, z których wywodzą się jej członkinie i członkowie. W ostatnim okresie priorytetem tym stał się zrównoważony rozwój.
EN
The themes of responsibility and care for the environment in the local dimension and in everyday life are present in the literature and indicate that the slogan of sustainable development is very much up-to-date. The importance of local communities in this area of activity is growing. They are characterised by a genuine concern for the environment, unlike the one centrally controlled by the state. The idea of sustainable development presented in the article is part of the activities undertaken by the International Federation for Home Economics. It is one of the leading global organisations operating in the field of home economics. Being a catalyst for progress in line with the times when it is updating its objectives in the countries of its members is a constant priority in its environmental education activities, which are concerned with quality of life. Recently, sustainable development has become such a priority.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
145-153
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Coupland D. (1991), Generation X. Tales for an Accelerated Culture. St. Martin’s Press, NY City.
 • Coupland D. (2018), Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej kultury. Wyd. G+J, Warszawa.
 • Dziamski G. (2019), Estetyka wobec ekologii, z nieopublikowanego wykładu wygłoszonego w Instytucie Kulturoznawstwa z Estetyki współczesnej w roku 2019.
 • Fiedorczuk J. (2016), Inne możliwości. O poezji, ekologii i polityce, Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk.
 • Floyd E. (2009), 1001 ekosposobów zachowania naszej planety. Bauer Weltbild Media, Hamburg, https://lubimyczytac.pl/ksiazka/17296/1001ekosposobow-zachowania-naszej-planety
 • Huma M., Zajczenko Z. (2011), Czym jest odpowiedzialna moda, https:// ekonsument.pl/a66521\czym\jest\odpowiedzialna\moda
 • Inglehart R . (1977), Silent revolution. Changing values and political styles among western publics, Princeton University Press, Princeton.
 • Inglehart R. (1990), Culture shift in advanced industrial society, Princeton University Press, Princeton.
 • Inglehart R., Norris P. (2003), Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World, Cambridge Univerrity Press, Cambridge.
 • Iwasiński Ł. (2016), Socjologiczne dyskursy o konsumpcji, Wyd. Katedra, Gdańsk.
 • Ritzer G. (1999), Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wyd. Muza, Warszawa.
 • Ritzer G. (2016), Magiczny świat konsumpcji, Wyd. Muza S.A., Warszawa.
 • Scruton R. (2017), Zielona filozofia – Jak poważnie myśleć o naszej planecie, Wyd. Zysk i Ska, Poznań.
 • Smiechowska M. (2020), Konsumpcjonizm a zrównoważona konsumpcja, Gdynia, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Akademia Morska w Gdyni, https://docplayer.pl/5162840-Konsumpcjonizma-zrownowazona-konsumpcja-maria-smiechowska.html
 • Veblen T. (1961), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • Wachowiak A. (1998), recenzja: K. Waloszyk, Planeta nie tylko ludzi, (PIW 1997), „Roczniki Socjologii Rodziny”, 10, s. 312-316.
 • Wachowiak A. (2000), recenzja: E. Puchnarewicz, Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się. Dziedzictwo a wyzwania współczesności, „Roczniki Socjologii Rodziny” 12, s. 240-242.
 • Waloszyk K. (1977), Planeta nie tylko ludzi. PIW, Warszawa.
 • Wilczak A. (2016), Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej, Handel Wewnętrzny”, 3(362), s. 388-402.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc81e4e-99e1-48c3-b038-b340df9a5ced
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.