PL EN


2012 | 1(42) | 93-102
Article title

WIELOKULTUROWY ASPEKT SKŁONNOŚCI DO RYZYKA

Content
Title variants
EN
MULTICUTURAL ASPECT OF RISK TOLERANCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania naukowe pokazują jak wiele czynników może wpływać na skłonność do ryzyka, cechę, która ma ogromne znaczenie w podejmowaniu wielu decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych. Oprócz czynników indywidualnych takich jak biologiczne, czy genetyczne, na stosunek do ryzyka wpływa także kultura do której przynależy decydent. Biorąc pod uwagę różnice kulturowe można się zatem spodziewać, że społeczeństwa muszą się różnić pod względem unikania niepewności, które stanowi jeden z wymiarów kultury. Faktycznie różny stosunek, wielu narodowości, do ryzyka został potwierdzony w licznych badaniach empirycznych. Unikanie niepewności jest również uwarunkowane stopniem indywidualizmu lub kolektywizmu w danym społeczeństwie.
EN
Research points at a number of factors affecting risk tolerance risk inclination, which plays a very important role in decision making, including investment decisions. Besides individual determinants, biological and genetic, the culture that a decision maker belongs to affects his/her risk tolerance as well. Considering cultural differences, one may thus expect that societies differ with regard to avoidance of uncertainty, which constitutes a cultural dimension. In fact, different attitude to risk displayed by different nationalities has been confirmed by empirical research. Avoiding uncertainty is also conditioned by the degree of individualism and collectivism in a given society.
Year
Issue
Pages
93-102
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc9e039-2aa5-4018-b698-be2ec6a920fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.