PL EN


2001 | Tom 1 Nr VI | 259-270
Article title

Паэзія Алеся Гаруна на тле суседніх літаратур пачатку ХХ стагоддзя

Content
Title variants
Languages of publication
BE
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
259-270
Physical description
Dates
published
2001-12-01
Contributors
  • Mińsk
References
  • Антологія української поезії: В 6 т., т. З, упоряд. М. Грицай, Н. Жук, П. Сіренко, Київ: Дніпро, 1984.
  • В. Брюсов, Избранное: Стихотворения, лирические поэмы, сост. Н. А. Трифонов, Москва: Московский раьочый, 1979.
  • Н. С. Бурлаков, Валерий Брюсов: Очерк творчества, Москва: Просвещение, 1975.
  • А. Гарун, Сэрцам пачуты звон: Паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка, уклад., прадм. і камент. У. Казберука, Мінск: Мает. Літ., 1991.
  • В. Каваленка, Вытокі. Уплывы. Паскоранасцъ: Развіццё беларускай літаратуры Х1Х-ХХстагоддзяў, Мінск: Навука і тэхніка, 1975.
  • Я. Купала, Збор твораў: У 7 т., т. 2: Вершы. Пераклады. 1908-1910, Мінск: Навука і тэхніка, 1973.
  • Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: У 4 кн., Кн. 2: Пачатак XX ст.: Т. К. Чабан, В. Ю. Бароўка, С. С. Лаўшук і інш., Мінск: Навука і тэхніка, 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdcd6582-c06e-4f70-9e28-0d4b2faec7a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.