PL EN


2010 | 7 | 175-192 (8)
Article title

UKRAIŃSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA W POWOJENNEJ POLSCE W PROGRAMACH PARTII I ORGANIZACJI KONSPIRACYJNYCH (1939–1945)

Content
Title variants
EN
THE UKRAINIAN NATIONAL MINORITY IN THE POST-WAR POLAND. THE CASE BASED ON PROGRAMS OF POLITICAL PARTIES AND UNDERGROUND ORGANISATIONS (1939–1945)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
7
Pages
175-192 (8)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Andrusiewicz A., 1988, Stronnictwo Pracy 1937–1950, Warszawa.
 • Apel do chłopów ukraińskich, „Orka”, III 1943, nr 3.
 • Chojnowski A., 1979, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Warszawa.
 • Deklaracja polityczna „Polskich Socjalistów”, „Gwardia”, 1 IX 1941, nr 16.
 • Forsowanie Ukrainy nie chwyta, „Walka”, 29 XI 1940, nr 34.
 • Garnuszewski H., 1995, Problem mniejszości narodowych w programach organizacji i partii Polski Podziemnej w latach 1939–1945 [w:] Między polityką a historią, red. M. Nadolski, Warszawa.
 • Góra W. (red.), 1958, Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942–1945, Warszawa.
 • Idea Polski, „Zryw”, 18 III 1943, nr 18.
 • Ideologiczne podstawy naszego ruchu, „Orka”, IX 1943, nr 9.
 • Jan z Chociebuża (Piasecki B.), Humań czy Hadziacz, „Biuletyn Słowiański”, 30 VI 1943, nr 5.
 • Mańkowski Z., Nowak J. (red.), 1966, Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 4, Warszawa.
 • Nasz rodowód, „Racławice”, 1 II 1944, nr 1.
 • Nasze cele wojenne, „Szaniec”, 29 II 1943, nr 49.
 • O czym się myśleć nie chce a musi, „Sprawy Ukraińsko-Polskie”, 30 VI 1944, nr 6.
 • O jaką Polskę walczymy, „Kosynier”, 15 IV 1944, nr 2.
 • O ugodę polsko-ukraińską, „Nowe Drogi”, 7 II 1942, nr 3.
 • Odezwa Krajowej Reprezentacji Politycznej do Narodu Ukraińskiego, „Rzeczpospolita”, 9 VIII 1943, nr 14.
 • Przybysz K., 2001, Mniejszości narodowe w programach partii i organizacji politycznych okresu II wojny światowej [w:] Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji, red. W. Paruch, J. Jachymek, Lublin.
 • Przybysz K. (red.), 1987, Programy polskich partii politycznych i ugrupowań partyjnych lat wojny i okupacji hitlerowskiej, Warszawa.
 • Przybysz K. (red.), 1992, Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, Warszawa.
 • Przyszła Polska Ludowa, „Chłopski Bój”, 15 VIII 1941, nr 24.
 • Rżnąć Lachów. Cywilizacyjna idea ukraińska, „Zryw”, 25 IX 1943, nr 27.
 • Sprawy ukraińskie, „Zryw”, 10 V 1943, nr 21.
 • Stanowisko ruchu ludowego w sprawie mniejszości ukraińskiej, „Przez Walkę do Zwycięstwa”, 20 IV 1943, nr 9.
 • Torzecki R., 1992, Polska myśl polityczna wobec kwestii ukraińskiej czasie II wojny światowej (Kraj i Emigracja) [w:] Polska, Polacy, mniejszości narodowe, red. E. Łuczyk-Grześkowiak, Warszawa.
 • Torzecki R., 1993, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Ukraińcy na wysługach Niemców, „Walka”, 26 VII 1940, nr 16.
 • Wojtas A., 1976, Kryzys programu i polityki „Rocha”. Powstanie SL „Wola Ludu” 1943–1944, Warszawa.
 • Wołyń nas zjednoczył, „Naród”, XI 1943.
 • Z cyklu droga do wielkości, „Polityka”, XII 1942, nr 1.
 • Żarnowski J., 1973, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdce48fb-787d-4922-9810-265bdcf06f1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.