PL EN


2011 | 60 | 4 | 87-106
Article title

Kształcenie socjologów w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji

Authors
Content
Title variants
EN
Education of sociologists in the context of the National Qualifications Framework
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst poświęcony jest praktycznym aspektom wdrażania założeń Krajowych Ram Kwalifikacji do kształcenia socjologicznego. Autor dyskutuje wybrane wątki założeń reformy szkolnictwa wyższego dotyczące programów nauczania. Odwołując się do praktyki pokazuje potencjalne możliwości i ograniczenia związane z planowaniem studiów socjologicznych. Zwraca uwagę na liczne dylematy środowiska naukowego, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem reformy nauczania.
EN
The paper is devoted to practical aspects of implementing some of the provisions of the National Qualifications Framework into sociological education. The author discusses some of the aspects of the reform of the higher education related to educational curricula. By discussing practices, the author demonstrates potential opportunities and limitations connected with planning sociological studies. Additionally, the author touches upon numerous dilemmas of the educational community that arose upon establishing the reform.
Year
Volume
60
Issue
4
Pages
87-106
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdd7db4c-b7d4-439b-bbbe-698823129602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.