PL EN


2020 | 12 | 22 | 144-166
Article title

Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na przeciwdziałanie infiltracji prowadzonej przez policję z wykorzystaniem osób udzielających jej pomocy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono działalność kontrwykrywczą w aspekcie taktyki przestępczej, ukierunkowanej na identyfikację i rozpoznanie osobowych źródeł informacji udzielających pomocy policji. Podstawowym celem tej działalności jest zapobieganie infiltracji wywiadowczej grup przestępczych. Autorzy wyjaśniają pojęcie „kontrwykrywczość”, a także analizują uwarunkowania prawne i procedury operacyjne służb specjalnych i policyjnych z wykorzystaniem osób udzielających im pomocy w kontekście szeroko pojętego zwalczania przestępczości.
EN
The article discusses the issue of counter-detecting activities in the aspect of criminal tactics aimed at identifying personal sources of information providing assistance to the police. The primary goal of these ventures is to prevent the intelligence infiltrati on of criminal groups. The authors explain the notion of “counter-detection” as well as the legal conditions and operational procedures of special and police services with the use of persons providing them with intelligence assistance in the broadly understood scope of combating crime throughout its entire phenomenon spectrum.
Year
Volume
12
Issue
22
Pages
144-166
Physical description
Dates
published
2020-04-23
Contributors
 • doktor, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
author
 • doktor, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
 • doktor, członek rady naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku.
References
 • Bennett R.F., Behind the Battle: Intelligence in the War with Germany, 1939–45, London 1994, Sinclair-Stevenson.
 • Groce A., Counterintelligence, 2017, U.S. Naval War College, https://usnwc.libguides.com/c.php?g=661096&p=4679144 [dostęp: 7 II 2019].
 • Foertsch V., The Role of Counterintelligence in Countering Transnational Organized Crime, „Trends in Organized Crime” 1999, nr 2, s. 123–142.
 • Horosiewicz K., Osoby informujące jako wyodrębniona kategoria osobowych źródeł informacji, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 2, s. 68–78.
 • Horosiewicz K., Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015, Wolters Kluwer.
 • Intelligence Practice and Democratic Oversight – a Practitioner’s View, „Occasional Paper” 2003, nr 3, https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/op03_intelligence-practice.pdf [dostęp: 8 II 2019].
 • Łabuz P., Zakup kontrolowany jako narzędzie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, „Forum Prawnicze” 2012, nr 3, 54–62.
 • Łabuz P., Safjański T., Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na ograniczenie skuteczności kontroli operacyjnej oraz procesowej kontroli i utrwalania rozmów, „Problemy Kryminalistyki” 2017, nr 297, s. 28–35.
 • Łabuz P., Safjański T., Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na ograniczenie skuteczności obserwacji prowadzonej w ramach działań operacyjnych, „Problemy Kryminalistyki” 2017, nr 298, s. 20–27.
 • Łyszczek J., Granice legalnej prowokacji w polskim prawie, materiały niepublikowane.
 • Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana – system zwalczania, Warszawa 2015, Editions Spotkania.
 • Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, IPN.
 • Pringle R.W., Historical Dictionary of Russian and Soviet Intelligence, w: Historical Dictionaries of Intelligence and Counterintelligence, t. 5, J. Woronoff (red.), Lanham (Maryland)–Toronto–Oxford 2006.
 • Rau Z., Ocena wykorzystania tajnych metod pracy Policji w kontekście skali społecznej akceptacji ingerencji państwa w sferę prywatności oraz stopień gotowości do współpracy w zwalczaniu przestępczości, w: Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, E.M. Guzik-Makaruk (red.), Warszawa 2011, Wolters Kluwer.
 • Surdyk K., Wywiad wojskowy jako narzędzie polityki bezpieczeństwa państwa, http://www.stosunki.pl/?q=content/wywiad-wojskowy-jako-narz%C4%99dzie-polityki-bezpiecze%C5%84stwa-pa%C5%84stwa [dostęp:18 II 2013].
 • Turner M.A., Historical Dictionary of United States Intelligence, w: Historical Dictionaries of Intelligence and Counterintelligence, t. 2, J. Woronoff (red.), Lanham (Maryland)–Toronto–Oxford 2006, The Scarecrow Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdda3c6f-55ea-4258-aa37-b27e76a5fe0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.