PL EN


2012 | LXXXV (85) | 189-198
Article title

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r. (III CZP 134/10)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
189-198
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Łódzki
References
 • Ciepła H., w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2003.
 • Domińczyk T., w: Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. II, Warszawa 2005.
 • Domińczyk T., w: Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2002.
 • Gwiazdomorski J., w: Piątowski J. St. (red.),System prawa rodzinnego i opiekuńczego, cz. 1, Wrocław 1985.
 • Katner P., Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Warszawa 2011.
 • Koziel G., Komentarz do art. 509 k.c., LEX 2010, teza 34.
 • Kurowski W., Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2005.
 • Łubkowski B., w: Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972.
 • Mojak J., Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2001.
 • Mojak J., w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, Warszawa 2009.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
 • OSNC z 1966 r., Nr 3, poz. 37; LEX nr 317.
 • OSNC z 2011 r., Nr 11, poz. 118; LEX nr 707477.
 • Pietrzykowski J., w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Rytwińska M., Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, Warszawa 2007.
 • Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 509 k.c., LEX/el. 2011, teza 65.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Smyczyński T., w: Smyczyński T. (red.), System prawa prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003.
 • Stecki L., w: Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, red. J. Winiarz, Warszawa 1989.
 • Zagrobelny K., w: Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Zawada K., Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990.
 • Zawada K., w: Olejniczak A. (red.), System prawa prywatnego, t. VI: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdda4963-49ff-4c09-b2f7-512f2921766b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.