PL EN


2012 | 2 | 83-94
Article title

Milieu zawodowe - otoczenie przedsiębiorstwa, kontekst pedagogiczny i ekonomiczny

Content
Title variants
The Professional Milieu - External Environment, its Educational and Economical Context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę zbliżenia stanowisk dotyczących konceptualizacji pojęć: środowisko pracy a otoczenie przedsiębiorstwa. Próby tej podjęli się pedagog i ekonomista – reprezentanci dyscyplin naukowych pedagogika pracy i ekonomia. Modne dziś określenie „milieu zawodowe” zostanie skonfrontowane z otoczeniem konkurencyjnym i makrootoczeniem, otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa – organizacji.
EN
The article is an attempt to bring closer opinions on defining such concepts as work environment and company environment. The attempt was made by a pedagogue and an economist who represent such sciences as Job Pedagogy and Economy. The idea of ‘work milieu’, which is popular these days, is contrasted with competitive surrounding and macro environment, with inner and outer environment of a company or organization.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bańka A., Psychopatologia pracy, Wyd. „Gemini Press”, Poznań 1996.
 • Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. „Difin”, Warszawa 2001.
 • Hill R., Why managers today have a tougher task – of managing complex, „International Management”1983,No. 8.
 • Nowa Encyklopedia powszechna, t. 6, S–Z, PWN, Warszawa 1996.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996.
 • Semkow J., Śladami wielkich ekonomistów, PWN, Warszawa 1998.
 • Sieczyński T., Kultura pracy a kultura osobista pracownika, [w:] Kultura w środowisku pracy, [red.] J. Sztumski, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1999.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 • Wołk Z., Kultura pracy, Wyd. PWSZ, Sulechów 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cde3fac7-19f8-4fe0-8c94-08fc23afb933
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.