PL EN


2017 | 3 (70) | 91-99
Article title

Nie zabijaj, nie kradnij… Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów

Content
Title variants
EN
Thou shalt not kill, thou shalt not steal… High-level crisis situations in tertiary institutions – the media approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia sposoby prezentacji w mediach sytuacji kryzysowych najwyższego ryzyka, związanych z zagrożeniem życia ludzkiego oraz korupcją i oszustwem. W analizowanych przykładach – śmierć studentów w czasie otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz wyłudzenia grantów na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej – autorzy posłużyli się symboliką dekalogu w odniesieniu do przykazań nie zabijaj i nie kradnij. Kontekstem jest pojęcie postprawdy.
EN
This article discusses the ways in which the media have presented crisis situations. It aims to elaborate on situations with the highest level of risk at selected universities and tertiary institutions. This includes situations in which human life has been threatened and corruption has been involved. Bearing in mind selected case studies: the death of students during hazing at the University of Science and Technology in Bydgoszcz and grant wangling at both Wrocław and AGH Universities of Science and Technology, the authors employ the symbolism of the Ten Commandments. In particular the pay attention to two of the commandments – thou shalt not kill and thou shalt not steal. Presented research is based on the concept of post-truth.
Year
Issue
Pages
91-99
Physical description
Contributors
 • Instytut Filozofi i, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Instytut Filozofi i, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Budzyński W., Wizerunek firmy: Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002.
 • CBOS, Zasady moralne a religia, komunikat z badań nr 4, Warszawa 2017.
 • CBOS, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań nr 34, Warszawa 2016.
 • Czechowska-Derkacz B., Łosiewicz M., Uczelnie w medialnym kryzysie – dychotomiczny obraz naukowca
 • i uczelni wyższej w mediach, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 4 (16), s. 42–61.
 • Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
 • Komunikacja kryzysowa, red. P.F Anthonissen, Warszawa 2010.
 • Kubicz I., Zarządzanie komunikacją w kryzysie – od profilaktyki do sanacji wizerunku.
 • Narzędzia i techniki PR [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 • Leksykon public relatons, red. J. Olędzki, D. Tworzydło D, Rzeszów 2009.
 • Łosiewicz, M., Czechowska-Derkacz, B., Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych [w:] Komunikowanie o nauce, red. E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska, Kraków 2016, s. 195–212.
 • Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie: Jak ratować wizerunek firmy, Warszawa 2003.
 • Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, red. B. Czechowska-Derkacz, M. Zimnak, Warszawa 2015.
 • Szostkiewicz A., Dekalog i Polacy, „Polityka” 2001, nr 37, s. 3–9.
 • www.archiwum.wyborcza.pl
 • www.fakt.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdecb97c-4ba3-4944-baf0-1d2ce321822a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.