PL EN


2016 | 6 | 255-262
Article title

Profilaktyka pozytywna jako tendencja w zapobieganiu zachowań ryzykownych

Authors
Content
Title variants
EN
Positive prevention as a trend in the prevention of risky behaviour
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest profilaktyka pozytywna i jej zastosowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym. Opisano koncepcję pozytywnych inicjacji w rodzinie jako przykład zastosowania pozytywnej profilaktyki w rodzinie. Podkreślono istotę wtajemniczeń pozytywnych oraz ich wagę we wspomaganiu procesu wychowania. W dalszej części ukazano znaczenie pozytywnego klimatu szkoły jako czynnika wspierającego rozwój wychowanków.
EN
The article is prevention positive and its applications is in the school environment and family . It introduces the concepts of positive initiation into the family as an example of the use of positive prevention in the family. They emphasize the essence of positive initiations and their importance in supporting the educational process . The next part deals with the importance of a positive school climate as a factor supporting the development of pupils.
Year
Issue
6
Pages
255-262
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18, 46-020 Opole
References
 • Demel M., Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980
 • Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2005
 • Gabryś-Barker D., Klimat w klasie a sukces glottodydaktyczny, „Języki obce w szkole” 2005, nr 4
 • Gaś Z. B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006
 • Grzelak S., (red.), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Warszawa 2015
 • Grzelak S., Dziki ojciec, Poznań 2011
 • Grzelak S., Strategia pozytywnych inicjacji czyli z odsieczą dla profilaktyki i wychowania, „Świat problemów” 2007, nr 10
 • Kania S., Uczeń scyfryzowany – zagrożenia i ich profilaktyka pedagogiczna, [w:] Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S. (red.), Mózg i/a Edukacja Edukacja i/a Mózg, Kraków 2016
 • Krzymowska E., Pozytywny klimat klasy, „Życie Szkoły” 2014, nr 2
 • Kulesza M., Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe, Łódź 2011, s. 115-116
 • Kulesza M., Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych, „Seminare” 2007, nr 24
 • Kurzępa J., Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Kraków 2007
 • Okulicz-Kozaryn K., Klimat i kultura szkoły a zachowania problemowe uczniów, „Studia edukacyjne” 2013, nr 29
 • Okulicz-Kozaryn K., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/57-zdrowie-psychiczne-dzieci-i-modziey?download=2341:klimat-i-kultura-szkoy-a-zdrowie-psychiczne-uczniw-i-nauczycieli, 30.12. 2015
 • Ostaszewski K., Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży, „Edukacja” 2012, nr 4
 • Ostaszewski K., Profilaktyka pozytywna, „Świat problemów” 2006, nr 3
 • Petlak E., Klimat szkoły klimat klasy, Warszawa 2007
 • Płócińska M., H. Rylke, Czas współpracy i czas zmian, Warszawa 2002
 • Poleszak W., Klimat społeczny szkoły, s. 3, https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/126-podstawy-profilaktyki?download=1359:klimat-spoeczny-szkoy, 30.12.2015
 • Skonieczna J., Olejniczak D., Porównanie oceny i postrzegania wychowania seksualnego w domu przez uczniów szkół średnich i ich rodziców, ‟Hygeia Public Healthˮ 2014, nr 4
 • Szymańska J., Programy profilaktyczne: Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000
 • Śliwa S., Klimat szkoły przyjazny profilaktyce na pierwszym etapie edukacyjnym, [w:] Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S. (red.), Mózg i/a Edukacja Edukacja i/a Mózg, Kraków 2016
 • Śliwa S., Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015
 • Wojcieszek K., Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki, Kraków 2002
 • Woydyłło E., Profilaktyka pozytywna, [w:] Telka L. (red.),Programy profilaktyki uzależnień: Z doświadczeń autorów, Katowice 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cded7120-7bf3-47ac-ac54-2bfb9ada0993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.