Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 127-136

Article title

Współpraca fundacji korporacyjnych i ich założycieli w realizacji celów strategii

Authors

Content

Title variants

EN
Cooperation of corporate foundations and their founders in the implementation of strategy objectives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie strategie przedsiębiorstw łączą realizację celów gospodarczych i społecznych (CSR – Corporate Social Responsibility), co prowadzi do współtworzenia wartości ekonomiczno-społecznych (creating shared value). Praktycznym przykładem realizacji przez przedsiębiorstwa strategii ukierunkowanej na współtworzenie wartości ekonomicznych i społecznych jest filantropia korporacyjna realizowana przez przedsiębiorstwo wspólnie z powołaną przez siebie fundacją korporacyjną. W artykule, na podstawie wyników własnych badań ankietowych, zaprezentowano cechy relacji współpracy przedsiębiorstw założycielskich z własnymi fundacjami w realizacji zadań strategicznych. Wykazano, że współpraca między przedsiębiorstwami założycielskimi i ich fundacjami korporacyjnymi występuje, jednak głównie jako rezultat powołania fundacji przez przedsiębiorstwo. Strategicznym przejawem aktywności przedsiębiorstw jest finansowanie działalności fundacji, delegowanie pracowników do zarządów fundacji oraz użyczanie pomieszczeń i sprzętu. Jednak w ślad za tą pomocą przedsiębiorstwa w swoich misjach nie ujmują problemów społecznych rozwiązywanych przez własne fundacje.
EN
The paper aims to show cooperation of corporate foundations and their founders in achieving the objectives of the strategy. This paper presents the areas of corporate social responsibility providing a background for the results of the analysis of secondary data concerning the importance of CSR in view of entrepreneurs. Then a procedure of making a CSR strategy was explained and possibilities of pursuing philanthropic tasks by an external organization were shown. On the basis of the results of the author’s research (the analysis of websites of all (125) corporate foundations in Poland in 2015 and the results of the survey of 46 managers from corporate foundations) the author presented the ways of delegating some philanthropic tasks to corporate foundations as well as the way they were accomplished. This article is intended for scientists studying CSR and also for company managers who think about philanthropy.

References

 • Ćwik- Obrębowska N., Pękacka N., Tomaszewska A., 2015, Standardy działania fundacji korporacyjnych. Podręcznik Forum Darczyńców dla osób zarządzających i pracowników fundacji korporacyjnych, Forum Darczyńców, Warszawa, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/ forum_darczyncow_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf (20.08.2015).
 • Drucker P.F., 1954, The Practice of Management, New York.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J.,Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kwiecińska M., 2003, Fundacje korporacyjne i ich miejsce w realizacji idei zaangażowania społecznego pracowników firm założycieli, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4(36).
 • Michael E., Porter M.E., Kramer M.R., 2007, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Warszawa.
 • Pandey V., Peterson Ch.H., 2014, Three waves of CSR theoretical developments: Proposing conceptual model of corporate performance, Working Paper, 259.
 • Pearce C.L., Maciarello J.A.,Yamawaki H., 2011, Dziedzictwo Druckera, Oficyna A Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Penc J., 2001, Strategiczny system zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R., 2011, Creating Share Value, Harward Business Review, January-February.
 • Rudnicka A., Reichel J., 2011, Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź.
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Visser W., Matten D., Pohl M., Tolhurst N., 2010, The A-Z of corporate social responsibility, John Wiley&Sons, Ltd., Publication.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cdfb6806-65c2-4da1-a574-af4e5f3d8dc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.