PL EN


2016 | 14 | 274-289
Article title

The current state of research on the life and creative work of Stanisław Wasylewski in years 1945–2015

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyzes the compact publications and texts from Polish periodicals about one of the most popular Polish writers of the interwar period – Stanisław Wasylewski (1885–1953). In 2015, 130 years have passed since death of the creator, and the state of research on his life and work is still in considerable dispersion, and some selected issues are only partially studied, hence there is a need to gather and discuss so far published materials. The text discusses the few publications devoted to the writer in compact and press releases from years 1945–2015. The analysis shows that the profile of the writer, whose works are still being published, at the moment again is being ignored by the next generation of researchers. The largest number of articles devoted to this author was published just after the war and, above all, they were mostly the reports connected to the loud across the country process of collaboration. After the acquittal of Stanisław Wasylewski of charges and his exclusion from the Union of Writers, for a long time he became forgotten, until late fifties, when re-editions of his works, and publication of new titles that he left were issued. Later, mainly thanks to the initiative of Jerzy Pośpiech, several articles devoted to Stanisław Wasylewski were issued in the nineties and after 2000, but it is still not enough material for those interested in the life and work of one of the most acclaimed and widely read authors of the interwar period.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
References
 • Brożek A., Po pięćdziesięciu latach : wokół Stanisława Wasylewskiego i jego "Na Śląsku Opolskim”, Opole 1995
 • Czachowski K., Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933, Vol. 3, Ekspresjonizm i neorealizm, Lwów 1936
 • Encyklopedia Powszechna PWN, Ed. 2, Vol. 4, RSTUWYZ, Warszawa 1987
 • Fazan M., Nawrocki W., Katowickie środowisko literackie w latach 1945-1967, Katowice 1969
 • Kossakowska-Jarosz K., Uroczysta promocja reedycji „Na Śląsku Opolskim” Stanisława Wasylewskiego, „Studia Ślaskie” 1990, Vol. 47, pp. 273-280
 • Kowalski K., Opole : ostatni przystanek w życiowej podróży Stanisława Wasylewskiego, Opole 1986
 • Langer B, Stanisław Wasylewski jako stypendysta i asystent w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (1905-1910), [in:] Kraków - Lwów : biblioteki XIX i XX wieku, Vol. 13, Kraków 2014, pp. 109-123
 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Vol. 2, N-Ż, Warszawa 1985
 • Nawrocki W., Przedmowa, [in:] S. Wasylewski, Wspomnienia i szkice znad Warty, Poznań 1973, pp. 5-24
 • Nawrocki W., Stanisław Wasylewski, czyli czterdzieści lat powodzenia, [in:] Ibidem, Trwanie i powrót : szkice o literaturze Ziem Zachodnich, Poznań 1969, pp. 274-297
 • Nicieja S., Casus Stanisława Wasylewskiego, [in:] S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008, pp.423-439
 • Pośpiech J., Posłowie, w: S. Wasylewski, Na Śląsku Opolskim, wydanie fototypiczne, Opole 1987, pp. 287-291
 • Pośpiech J., Stan i potrzeby badań nad biografią i twórczością Stanisława Wasylewskiego (1885-1953), „Studia Śląskie” Vol. 48 (1990), pp. 287-294
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich, Vol. 3, R-Ż, Ed. E. Korzeniowska, Warszawa 1964
 • Stanisław Wasylewski na Śląsku Opolskim : w 40 rocznicę śmierci - pamiętnik sesji popularnonaukowej : [Opole 22 września 1993r.]. Ed. [K. Lenart-Januszewska], Opole 1994
 • Szewczyk W., Z refleksji nad Stanisławem Wasylewskim i jego twórczością, „Studia Sląskie” Vol. 48 (1990), pp. 280-287
 • Tazbir J., Opus vitae Stanisława Wasylewskiego, [in:] S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008, pp. 5-13
 • Tazbir J., Wstęp. Cnotliwe mniszki i romantyczne królowe salonów, [in:] S. Wasylewski, Klasztor i kobieta; O miłości romantycznej; Pod urokiem zaświatów. Warszawa 2013, pp. 5-10
 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Vol. 12, Usa-Ż, Warszawa 1969
 • Wielka Encyklopedia PWN, Vol. 29, Warszawska organizacja-Woźnicki Próg, Warszawa 1969
 • Wierciński A., Dyskretny erudyta : (o pisarstwie Stanisława Wasylewskiego), Opole 2003
 • Współczesni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, Ed. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 2004
 • Z życia i twórczości Stanisława Wasylewskiego : materiały z sesji naukowej odbytej w Opolu w dniu 12 grudnia 1989 roku. Ed. J. Pośpiech, Opole 1991
 • Zielonkowa D., Stanisława Wasylewskiego związki ze Śląskiem, Opole 1969
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/3486
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdfbda9e-b0dc-4c2d-8a6d-1770b0e9520b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.