Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 14-23

Article title

Rola ruchu w życiu osób starszych a propozycje zajęć dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Content

Title variants

EN
The role of movement in elderly people’s lives and related activities for residents of the West Pomeranian province

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. An increase in the percentage of elderly people in the world population causes the necessity to emphasize the problem of adequate preparation to senility. Among the suggested activities, there is raising the level of knowledge about the importance of move­ment in a healthy lifestyle. Physical activity classes for elderly people offered by recreational centres, fitness clubs, and third age universities seem to be really helpful in solving that problem. Material and methods. The research was performed among 486 seniors. The applied methods were the diagnostic questionnaire, document analysis, and interview. Results and conclusions. Third age universities offer the widest possibilities to practise physical exercise for seniors. There are also regular sports events for elderly people organized in the West Pomeranian province. The examined seniors declared that physical activity let them improve their quality of life and become less dependent on others.

Year

Volume

54

Pages

14-23

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Blair, S.N., Hardman A. (1995). Physical activity. Health and well-being. Toronto: World Forum on Physical Activity and Sport.
 • Borowicz, A.M. (2010). Aktywność fizyczna jako element pozytywnego starzenia się. W: K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska (red.), Pozytywna starość (s. 175–183). Poznań: UM.
 • Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W.L. (red.). (2007). Physical activity and health. Champaign: Human Kinetics.
 • Drygas, W., Jegier, A. (2003). Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia. W: M. Naruszewicz (red.), Kardiologia zapobiegawcza (s. 252–266). Szczecin: PTBnM Verso.
 • Gawroński, A. (2015). Etapy rozwojowe człowieka dorosłego z wyszczególnieniem okresu starości. Zeszyty Naukowe WSHE, 40, 85–96.
 • Gontarczyk, A., Dowbor, T. (2015). Aktywność sportowa Polaków. Raport z badania TNS Polska, wrzesień 2015, Warszawa: TNS.
 • Kaźmierczak, U., Radzimińska, A., Dzierżanowski, M., Bułatowicz, I., Strojek, K., Srokowski, G., i wsp. (2015). Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. Journal of Education, Health and Sport, 5(1), 56–68.
 • Konieczna-Woźniak, R. (2001). Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów. Poznań: Eruditus.
 • Kostka, T. (2003). Programowanie aktywności ruchowej u osób starszych. Medicina Sportiva, 57 (Supl. 1), 37–44.
 • Kowalska, J.E., Kaźmierczak, A. (2009). Rola kultury fizycznej w zaspokajaniu potrzeb człowieka nowoczesnego na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: Z. Dziubiński, K. Jankowski (red.), Kultura fizyczna społeczeństwie nowoczesnym (s. 555–563). Warszawa: AWEF, SALOS RP.
 • Kozdroń, E. (2014). Aktywność ruchowa w wychowaniu ku starości – luksus czy konieczność? W: A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem (s. 49–60). Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza: Progres.
 • Kupcewicz, E., Umiastowska, D., Kędzia, A. (2014). Opinia seniorów na temat wybranych zagadnień związanych ze stylem życia w okresie starości. Szkice Humanistyczne, 36(4), 207–219.
 • Łobożewicz, T. (1991). Stan i uwarunkowanie aktywności ruchowej ludzi starszym wieku w Polsce. Warszawa: AWF.
 • Majewska, M. (2011). Aktywność ruchowa i styl życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Praca magisterska, maszynopis. Szczecin: US, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
 • Marchewka, A., Dąbrowski Z., Żołądź J. (2012). Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Warszawa: WN PWN.
 • Miszczak, E. (2010). Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się. W: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności (s. 24–33). Łódź: Biblioteka.
 • Nowicka, A. (2008). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Impuls.
 • Osiński, W. (2013). Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej osób starszych. Warszawa: WL PZWL.
 • Pędich, W. (2014). Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludzi starych. W: P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie się – przeciwdziałanie barierom (s. 125–141). Łódź: UŁ.
 • Piasecka, A. (2016). Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby starsze na przykładzie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Praca magisterska, maszynopis, Szczecin: US, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
 • Rozmowa z dr Haliną Teodorczyk, przewodniczącą Koła Seniorów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, przeprowadzona dnia 30 sierpnia 2016 r.
 • Szyszkowska, M. (2014). Znaczenie ludzi sędziwych. W: A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem (s. 25–30). Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza: Progres.
 • Teodorczyk, H. (2013). Olimpiada seniorów. Vox Medici, 9–10, 24–25.
 • Umiastowska, D. (2012). Aktywność i styl życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku (s. 273–281). Warszawa: AWF, Polska Akademia Olimpijska.
 • Wasilewicz, W., Napierała, M., Cieślicka, M., Muszkieta, R., Zukow, W., Karaskova, V. (2013). Aktywność kobiet po siedemdziesiątym roku życia. Journal of Health Sciences, 3(16), 125–134.
 • www.akademia-seniora.pl [dostęp: 12.07.2016].
 • www.jogaklasyczna.pl [dostęp: 19.08.2016].
 • www.mok.szczecin.pl/akademia-aktywnego-seniora [dostęp: 12.07.2016].
 • www.mutw.pl [dostęp: 12.07.2016].
 • www.pum.edu.pl [dostęp: 12.07.2016].
 • www.senior.gov.pl [dostęp: 28.08.2016].
 • www.shus.whus.pl [dostęp: 12.07.2016].
 • www.sutw.szczecin.pl [dostęp: 25.08.2016].
 • www.tvswinoujscie.pl [dostęp: 20.08.2016].
 • www.uniwersytet.goleniow.pl [dostęp: 20.08.2016].
 • www.utww.pl [dostęp: 20.08.2016].
 • www.utw.lazy.pl [dostęp: 20.08.2016].
 • Zagórska, M. (2008). Wiedza starszych mieszkańców Częstochowy o aktywności fizycznej w życiu codziennym. Lider, 9, 28–29.
 • Ziębińska, B. (2007). Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Praca doktorska, maszynopis. Katowice: UŚ.
 • Zych, A. (2001). Demograficzne i indywidualne starzenie się. Kielce: Akademia Świętokrzyska.
 • Zych, A. (2007). Leksykon gerontologii. Kraków: Impuls.
 • Zych, A. (2014). Wprowadzenie. W: A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem (s. 17–24). Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza: Progres.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cdfca9b8-98e7-4fa3-99f3-f715928da4bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.