PL EN


Journal
2014 | 25 | 17-39
Article title

„Aby służył i strzegł” (Rdz 2,15). Praca jako powołanie człowieka w świetle Rdz 1–2

Content
Title variants
EN
To Serve and to Keep It” (Gen 2:15): Work as Vocation of Human Being in Gen 1–2
Languages of publication
Abstracts
EN
Human work is commonly considered to be a painful consequence of the first couple disobedience in the garden of Eden. In our short essay we are trying analyze the issue of human work as it is described in the creation narratives in Gen. 1-2. The starting point for this analysis is God’s work of creation. It designates the point of reference for every human activity. In various pictures these introductory chapters of Genesis express the idea that human being is created and called to cooperate with God-Creator in God’s work of creation. Human efforts to dominate and to subdue the earth should aim at unceasing actualization of God’s plan of salvation for the world.
Keywords
Journal
Year
Volume
25
Pages
17-39
Physical description
References
 • Beauchamp P., Création et séparation. Étude exégétique du chapitre premier de la Genèse (Lectio Divina 201; Paris 2005)
 • Bernhardt K. H., H. Ringgren, G. J. Botterweck, J. Bergman, „בָּרָא bārāʼ”, TDOT II, 246
 • Bidaut B., „Le travail et le sabbat dans la Bible”, Lumière et vie 43, 220 (Le travail : entre sens et non-sens 1994) 45.
 • Blenkinsopp J., Il Pentateuco. Intruduzione ai primi cinque libri della Bibbia (Biblioteca biblica 21; Brescia 1996) 83.
 • Budde K., Die Biblische Urgeschichte (Gen. 1-12, 5) (Gießen 1883)
 • Cassuto U., A Commentary on the Book of Genesis. From Adam to Noah: Genesis I–VI 8 (Jerusalem 1961)
 • Chrostowski W., Ogród Eden – zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory (Rozprawy i Studia Biblijne 1; Warszawa 1996)
 • Dąbek T. M., „Z pracy rąk swoich będziesz spożywał” (Ps 128, 2). Biblia o godności i wartości ludzkiej pracy (Biblijne wezwania do rozwijania kultury 3; Kraków 2010) 14.
 • Dupont J., „Imię”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań 1994) 322.
 • Dziadosz D., Tak było na początku… Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011)
 • Engnell I., „The Biblical Attitude to Work”, Svensk Exegetisk Årsbok 26 (1961) 6.
 • Filipiak M., Problematyka społeczna w Biblii (Warszawa 1985)
 • Giuntoli F., Genesi 1-11. Introduzione, traduzione e commento (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 1.1; Cinisello Balsamo, Milano 2013)
 • Hallo W. W. – Younger K. L., The Context of Scripture. I. Canonical Compositions from the Biblical World. II. Monumental Inscriptions from the Biblical World. III. Archival Documents from the Biblical World (Leiden – Boston, MA 1997.2000.2002)
 • Homerski J., „Praca człowieka w orędziu biblijnym Starego Testamentu”, Studium Scripturae anima theologiae. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Grzybkowi (red. J. Chmiel i T. Matras) (Kraków 1990) 106
 • Jacob B., Das Erste Buch der Tora. Genesis (Berlin 1934)
 • Joüon P. –Muraoka T., A Grammar of Biblical Hebrew (SubBi 14/1-2; Roma 1993)
 • Lemański Janusz, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny I/1; Częstochowa 2013)
 • Lohfink N., „Macht euch die Erde untertan”, Studien zum Pentateuch (N. Lohfink) (SBAB 4; Stuttgart 1988) 21-23.
 • Lucci L., „Il lavoro nei racconti biblici della creazione e nei miti mesopotamici”, RivBiblIt 49(2001) 19
 • Łyczkowska K. (tł.), „Enūma eliš”, Mity akadyjskie (Antologia literatury mezopotamskiej; Warszawa 2000) 40.
 • Łyczkowska K. (tł.), „Starobabiloński mit o Atrachasisie”, Mity akadyjskie (Antologia literatury mezopotamskiej; Warszawa 2000) 123.
 • Meyers C., „Food and the First Family: A Socioeconomic Perspective”, The Book of Genesis. Composition, Reception, and Interpretation (eds. C.A. Evans – J.N. Lohr – D.L. Petersen) (VTSup 152; Leiden – Boston 2012) 145
 • Scotchmer P. F., „Lessons from Paradise on Work, Marriage, and Freedom. A study of Genesis 2:4-3:24”, ERT 28.1(2004) 81.
 • Ska J-L., I volti insoliti di Dio. Meditazioni bibliche (Biblica; Bologna 2006)
 • Ska J-L., La strada e la casa. Itinerari biblici (Biblica; Bologna 2001)
 • Synowiec S., Na początku. Wybrane zagadnienia Pięcioksięgu (Warszawa 1987)
 • Szarzyńska K., Mity sumeryjskie (Antologia literatury mezopotamskiej; Warszawa 2000) 132.
 • Testa E., „Il lavoro nella Bibbia, nella Tradizione e nel Magistero ordinario della Chiesa”, LA 36(1986) 185.
 • von Rad G., Genesis: A Commentary (The Old Testament Library; Philadelphia, PA 1972) 57
 • Wenham G. J., Genesis 1-15 (WBC 1; Waco, TX 1987)
 • Westermann C., Genesis 1-11 (A Continental Commentary; Minneapolis 1994) 111
 • Wróbel Mirosław Stanisław (tł.), Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju (Biblia Aramejska 1; Lublin 2014)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdfdab88-228c-45ba-bda1-98d1a1623f7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.