PL EN


2018 | 72 | 4(323) | 285-288
Article title

Ciało i kołnierzyki człowieka unizmu: Mariusz Tchorek o Strzemińskim i Kobro

Title variants
EN
The Body and Collars of “the Man of Unism”: Mariusz Tchorek about Strzemiński and Kobro
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inspiracją dla tego tekstu jest artykuł Mariusza, Jeszcze o danych przyrodzonych i nadprzyrodzonych malarstwa, czyli rzecz o ciele arysty [1993]. Zakorzeniony w psychoanalizie, wywodził teorię unizmu nie z fundamentalnego imperatywu purystycznej jedności, ale, prowokacyjnie, z zaprzeczenia cielesności dyktowanego kalectwem Strzemińskiego. Choć artykuł ten przywrócił znaczenie ciała artysty w sztuce awangardy i cytowany jest dziś często w polskiej historii sztuki, mój tekst skupia się na innym wątku zasygnalizowanym przez Mariusza, mianowicie na roli Katarzyny Kobro, która łączyła tworzenie awangardowych konstrukcji przestrzennych z szyciem koszul dla Strzemińskiego, nie wymagających wiązania krawata przez kalekiego męża. Czy koszule szyte przez Kobro są sztuką?
EN
This text was inspired by an article by Mariusz Tchorek: “Jeszcze o danych przyrodzonych i nadprzyrodzonych malarstwa, czyli rzecz o ciele artysty” [1993]. Enrooted in psychoanalysis it derived the theory of Unism not from a fundamental imperative of purist unity but, provocatively, from a negation of corporeality dictated by Strzemiński’s disablement. Although the article restored the meaning of the artist’s body in avant-garde art and today is cited often in the Polish history of art, the presented text concentrates on another motif indicated by Mariusz, namely, the role played by Katarzyna Kobro, who combined the creation of avant-garde spatial constructions with sewing shirts for Strzemiński that would not require that her physically challenged husband tie a tie. Are the shirts made by Kobro works of art?
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
285-288
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce0f44b9-21d6-45ab-9e16-81195c9e619a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.