PL EN


2018 | 65 | 13: Muzykologia | 81-94
Article title

Uhorské sekvencie o Panne Márii v kontexte stredovekej mariánskej úcty

Title variants
EN
The Hungarian Sequences to the Virgin Mary in the Context of Medieval Marian Awareness
PL
Węgierskie sekwencje o Maryi Pannie w kontekście średniowiecznego kultu maryjnego
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The Virgin Mary´s esteem was extended in the Middle Ages throughout the entire Christian world. Its content was transferred not only to the liturgy but also to various forms of art. From Hungary there are several manuscripts preserved from the Middle Ages that contain rare monuments – sequences with Marian themes. The poetic texts of these chants combine references to holy scripture, pictures of nature and ordinary life, the revelation of the veneration of the Virgin Mary as the Mother of God and the Queen of Heaven as well as the desire of people to protect her and the requests for her intercessions to her Son for sinners. All of these elements point to the Marian tradition, which was very developed in the territory of what was then Hungary and its main features, typical for the later Middle Ages, reflecting not only religious feelings and expressions, but also the social and existential conditions of that time.
Kult Maryi Panny został rozszerzony w średniowieczu na cały świat chrześcijański. Wyraźnie zaznaczył się nie tylko w liturgii, ale także w różnych formach sztuki. Do naszych czasów zachowało się kilka średniowiecznych rękopisów węgierskich, zawierających rzadkie zabytki – sekwencje o tematyce maryjnej. Teksty poetyckie tych śpiewów łączą w sobie odniesienia do Pisma Świętego, natury i życia codziennego, Maryi Dziewicy jako Matki Bożej i Królowej Nieba, a także prośby o wstawiennictwo u Jej Syna za grzesznikami. Wszystkie te elementy wskazują na rozwiniętą na terytorium ówczesnych Węgier tradycję maryjną oraz jej główne cechy, typowe dla późnego średniowiecza, odzwierciedlające nie tylko uczucia religijne, ale także społeczne i egzystencjalne uwarunkowania tamtych czasów.
Contributors
 • Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Katolicki w Ružomberku
References
 • Adamiak E., Traktat o Maryi, in: Dogmatyka, t. 2, Biblioteka Więzi, Warszawa 2006.
 • Adamko R., Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska, in: O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, ed. R. Podpera, Verbum, Ružomberok 2011.
 • Adolf A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Vyšehrad, Praha 1998.
 • Blatnohrad–Pribinovo sídlo v Panónii, http://www.hradiska.sk/2011/05/blatnohrad-po-nemecky-mosapurc-dnes.html [03.09.2018].
 • Jancura V., Tá, ktorá oroduje za Slovensko. https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/441915-ta-ktora-oroduje-za-slovensko/ [03.09.2018].
 • Kovács A., Monuments of medieval liturgical poetry in Hungary. Sequences – Critical Edition of Melodies, Liszt Ferenc Academy of Music, Church Music Research Group, Budapest 2017.
 • Mikluščák P., Mariológia, Spišské Podhradie 1995.
 • Minařík M.O. Carm., Mariánska dogmata, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1991.
 • Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Polihymnia, Lublin 20012.
 • Selepčéni J., Historia Hungarica, in: F. Mikloško, Cesta národa s jeho patrónkou, http://www.impulzrevue.sk/article.php?1175 [03.09.2018].
 • Stolárik S., Pod tvoju ochranu, https://narodnestretnutiemladeze.sk/wp-content/uploads/2017/12/04_O2H-zit-v-pravde_Mariina-cesta4_Pod-tvoju-ochranu.pdf [05.09.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce1226a3-5d99-43ed-8613-f195d5434a72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.