PL EN


Journal
2019 | 99 | 4 | 87-96
Article title

Kategorie zarządzania i sprzedaży w języku life coachingu

Title variants
EN
Category of management and sales in the language of life coaching
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi wycinek badań nad językiem life coachingu. Analizie kognitywnej został poddany korpus tekstów, na który składają się m.in. oferty sesji coachingowych i szkoleń, wizytówki na stronach internetowych i blogach polskich life coachów, artykuły prasowe i internetowe oraz mowy motywacyjne. Przedmiotem analizy jest wpływ języka biznesowego oraz języka neoliberalizmu na sposób mówienia o człowieku. Zasadniczą część pracy stanowi omówienie kategorii zarządzania i sprzedaży, odpowiadających im leksemów oraz ich łączliwości.
EN
This article constitutes broader research on the language of life coaching. The corpus of texts being subjected to cognitive analysis consists of i.a. Polish coaches’ descriptions on their websites and blogs, web and press articles, motivational speeches and offers of coaching sessions and trainings. The present text highlights the influence of business language and neoliberal language on the way in which life coaches describe human beings, their life and behaviour. A linguistic analysis on the categories of management and sales, lexemes corresponding to them, as well as their collocations, constitutes a crucial part of the article.
Journal
Year
Volume
99
Issue
4
Pages
87-96
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce1f78c7-7301-424f-9f61-72d32891bd98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.