PL EN


2014 | 3 | 231-232
Article title

Epidemiologia rozwojowych wad u dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku w latach 2008–2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Muscari M. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. I pol. Bernmat K., red. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2005: 162–163.
  • Racław-Markowska M., red. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych;2005: 87.
  • Hryniewicz D. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia; 2007: 7–11.
  • Sito A, Bożkowska K. Opieka zdrowotna nad rodziną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZW L; 2002: 196–198.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce2b92d1-a863-4b0d-8cf7-98f9385228c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.