PL EN


Journal
2017 | 49/1 | 43-59
Article title

ROLA KONTEKSTU SPOŁECZNEGO ORAZ CZYNNIKÓW INDYWIDUALNYCH W ROZWIJANIU KOMPETENCJI RÓŻNOJĘZYCZNEJ POLSKICH GIMNAZJALISTÓW

Content
Title variants
EN
The role of the social context and individual factors in the development of multilingual competence in Polish junior high school students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to reflect on the role of social context and individual factors that influence the development of multilingual competence. The first part of the article deals with the analysis of the definition of the multi-lingual competence and its role in language teaching. The next part is the presentation of the relation between the social and educational context, taking into consideration students’ individual features and multilingual competence. The last part of the article consists of the analysis of the results of the research study conducted among Polish Junior High School students. The aim of the study was to establish the impact of different factors influencing learning French as the second language.
Journal
Year
Issue
Pages
43-59
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures. 2012. Strasbourg: Éditions du Conseil de l’Europe.
 • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. 2003. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC. Raport krajowy. 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Gardner, R. C. 2001. „Language Learning Motivation: The Student, the Teacher, and the Reasercher”. Texas Papers in Foreign Language Education, 6: 1-18.
 • Gębal, P. E. 2013. Model kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Janowska, I. 2011. Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.
 • Kucharczyk, R. 2016a. „Kontekst nauczania języków obcych w Polsce – glottodydaktyczne implikacje dla drugich języków obcych”. Linguodidactica, XX: 195-212.
 • Kucharczyk, R. 2016b. „Développer la compétence plurilingue dans un pays monolingue – quelles implication pour l’apprentissage/enseignement de la deuxième LE? Le cas des élèves polonais”. (w) Nebrija Procedia. Actas del III Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Nebrija: Nebrija Procedia, str. 245-259. https://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/ pdf-publicaciones/ActasIIICongresoSLANebrija.pdf [DW 04.01.2017].
 • Lesiak-Bielawska, E. 2013. Różnice indywidualne w procesie akwizycji języka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Sujecka-Zając, J. 2016. Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej. Lublin: Werset.
 • Wilczyńska, W., Górecka, J., Mosorka, E., Nowicka, A., Skrivanek, H., Wojciechowska, B. 2007. Wielojęzyczność a wykorzystanie w nauczaniu szkolnym różnorodności kontekstów edukacyjnych: wyniki badań w dzielnicy Grunwald w Poznaniu oraz w powiecie słubickim na tle innych okręgów europejskich, Poznań: Wydział Neofilologii UAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2173
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce372734-45a8-4d93-8a28-4988179b26db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.