PL EN


2013 | 2(5) | 109-119
Article title

Apteczny rynek farmaceutyczny i konsumpcja leków w Polsce

Content
Title variants
EN
Pharmacy Pharmaceutical Market and Consumption of Drugs in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Apteczny rynek farmaceutyczny, jako rynek regulowany, składa się po stronie popytowej z pacjentów-konsumentów, zaś po stronie podażowej z aptek oferentów. Rozwój popytu na tym rynku jest ściśle moderowany przez lekarzy, dokonujących preskrypcji leków, oraz w jeszcze większym stopniu przez nadzorowany i w znacznej części finansowany przez państwo system ochrony zdrowia. Artykuł prezentuje charakterystykę rynku i jego uczestników w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które dokonały się w 2012 r., po wprowadzeniu nowych zasad refundacji leków i skutków tego dla konsumentów i oferentów.
EN
The pharmacy pharmaceutical market, being the regulated market, consists on the demand side of patients-consumers and of pharmacies of marketers on the supply side. Demand development in this market is strictly moderated by physicians who prescribe medicines and, still in a greater degree, by the system of health care supervised and considerably financed by the state. In her article, the author presents characteristics of the market and its players in the recent years, with a particular consideration of the changes occurred in 2012, upon introduction of new rules of medicines purchase reimbursement and effects thereof for consumers and marketers.
Year
Issue
Pages
109-119
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce39523c-d38b-409e-bbaf-8b024d493620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.