PL EN


2017 | 22 | 128-139
Article title

Źródła separatyzmu w ukraińskim Donbasie

Authors
Content
Title variants
EN
The sources of separatism in Ukrainian Donbas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia proces formowania się struktury społecznej Donbasu i kształtowania jego specyfiki na tle innych regionów, które wchodzą w skład państwa ukraińskiego. Uwzględniono szczególnie procesy industrializacji, powstania kultury górniczej, a także stosunku do języka i kultury rosyjskiej mieszkańców regionu, co w znacznej mierze zaważyło na odrębności Donbasu na tle innych części państwa. W momentach kryzysów politycznych odrębność ta ujawnia się w formie postulatów separatystycznych wobec Kijowa, będącego wyrazem autentycznej woli mieszkańców ukraińskiego Donbasu.
EN
The article concerns the process of raising the social structure in Donbas, creating its specificity against the background of the other parts of Ukrainian state. Processes of industrialization were especially mentioned, as well as the development of miners’ culture and the attitude to Russian language, which were the key factors influencing the distinctiveness of the region. In the moments of political crises this distinctiveness is expressed in the form of authentic separatist tendencies and demands of independence from the side of Ukrainian Donbas' inhabitants.
Year
Volume
22
Pages
128-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bilinsky, Y., 1977, The Communist Take-over of the Ukraine, [w:] The Ukraine, 1917- 1921: A Study in Revolution, ed. T. Hunczak, Cambridge, Massachusetts.
 • Friedgut, T., 1989, Iuzovka and Revolution, t. 1: Life and Work in Russia’s Donbass, 1859-1924, Princeton.
 • Pawluczuk, W., 1998, Ukraina – polityka i mistyka, Kraków.
 • Reshetar, Jr. J. S., 1997, The Communist Party of the Ukraine and Its Role in the Ukrainan Revolution, [w:] The Ukraine, 1917-1921: A study in Revolution, ed. T. Hunczak, Cambridge. Massachusetts.
 • Skrukwa, G., 2008, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921, Toruń.
 • Studenna-Skrukwa, M., 2014, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań.
 • Wynn, Ch., 1992, Workers, Strikes and Pogroms. The Donbass – Dnepr Bend in Late Imperial Russia, 1870-1905, Princeton.
 • Zajączkowski, W., 2009, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa.
 • Алфоров, М., 2007, Пропагадистське забезпечення організації зовнішніх міграційнаселення в Донбас у 1930-1949-і роки, „Донецький Вісник НауковогоТовариства ім. Шевченка”, t. 18, Донецьк
 • Білецька, В., 1927, Шахтарські пісні, „Етнографічний вісник”, кн. 5, ред. А.Любов, В. Петров, Київ.
 • Горогія, Н. Т., 2006, Урбанізаційні процеси в Донбасі в 30-х рр. XX ст, [w:]Стосунки Сходу і Заходу України: минуле, сьогодення і майбутнє: МатеріалиВсеукраїнської конференції, ред. І. Ф. Кононов, Луганськ.
 • Грицак, Я., 2008, Місто, [w:] Життя, смерть та інші неприємності, Київ
 • Даниленко, В.М., Лаас Н. О. (red.), 2010, Повоєнна Україна: нариси соціальноїісторії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.), Київ, t. 1-2.
 • Ерхов,Т. (red.), 1976, История городов и сел Украинсой ССР. Донецкая область,Киев.
 • Кононов, І.Ф., 2000, Етнос. Цінності. Комунікація. Донбас в етнокультурнихкоординатах України, Луганськ
 • Косіор, С. В., 1968, Вибрані статті і промови, Київ.
 • Кравченко, Б., 2007, Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст,Київ.
 • Кравченко, Б., 1997, Українська історіографія епохи національного відродження(половина XVIII – середина XIX ст.), Київ.
 • Кузин, С., 2006, Донецкая мафия, Киев.
 • Куромія, Г., 2002, Свобода і терор у Донбасі: українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки, Київ.
 • Козирев, В.К., 2002, Південна Україна у внутрішній політіці Російської імперії таСРСР (XVIII-XX століття), „Запоріжжя”, nr 184.
 • Мазитова, Л., 2005, Владимир Дегтярёв эпохи: Исторический очерк, Донецк.
 • Михненко, А. М., 1999, Історія Донбасу (1861-1945 рр.), Донецьк.
 • Права національних меншостей [w:] Український національно-визвольний рух.Березень-листопад 1917 року Документи і матеріали, nr 58, ред. В.Верстюк, 2003, Київ.
 • Саржан, А. А., 1998, Социально-экономические и политические процессы в Донбассе(1945-1998 гг.), Донецьк.
 • Турченко, Г., 2005, Південна Україна на зламі епох 1914-1922, Запоріжжя
 • III Універсал Центральної Ради 20 листопада 1917 року, [w:] В. Корол, 2001,Історія України, Документи. Матеріали, Київ
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce4601f5-0064-47a1-82a9-73b27dc7b966
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.