PL EN


2012 | 4(40) | 2 | 111-130
Article title

Formy wsparcia seniorów w środowisku lokalnym. (Na przykładzie działalności Northwest Indiana Community Action Corporation w Stanach Zjednoczonych)

Title variants
EN
Forms of support for seniors in their local circle (on the example of the work of the Northwest Indiana Community Action Corporation in the United States)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to provide a description of “examples of good practice” in the area of local forms of support for the elderly as represented by the Northwest Indiana Community Action (NWICA) in the United States. The content of the article includes the characteristics of NWICA and its place in the social support system in US. It also includes a detailed presentation of the kinds of support that are available to older people and their families through the agency of NWICA, such as access services, in-home services and community-based services, and their efficiency in creating conditions for “aging with dignity where in the place of residence.” Also the issue of the application of social support solutions developed in US to the Polish environment has been examined. The main outcome of the presented material is to provide direction for social policy that supports the role of the local community in supporting the elderly, and limits unnecessary institutionalization.
Year
Volume
Issue
2
Pages
111-130
Physical description
Contributors
References
 • Administration on Aging, http://www.aoa.gov.
 • Annual Report 2008, 2009, 2010, Northwest Indiana Community Action.
 • Area 1 Agency on Aging/Aging and Disability Resource Center Advisory Council, http://www.nwi-ca.com/aboutus/advisors.html [pobrano: 27.06.2011].
 • Błędowski P.: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa: SGH 2001.
 • Błędowski P.: Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce a w Unii Europejskiej, w: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne, red. M. Szlązak, Kraków: ROPS 2003, s. 6-13.
 • Bocheńska-Seweryn M., Kluzowa K.: Rodzinna i pozarodzinna opieka domowa nad osobami starszymi, w: Starość zależna - opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecznej, red. Z. Szarota, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM 2011, s. 44-54.
 • Bojanowska E.: Opieka nad ludźmi starszymi, w: To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, red. P. Szu- kalski, Warszawa: IPS 2008, s. 137-161.
 • Caregiver Support, http://www.nwi-ca.com/seniors/caregiver.html [pobrano: 27.06.2011
 • Creative Caregiving. A Program and Resource Guide for Caregivers, Northwest Indiana Community Action.
 • Czekanowski P.: Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w: Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk: UG 2002, s. 140-172.
 • Durda M.: Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się, „Gerontología Polska” 18(2010), nr 2, s. 76-85.
 • Grewiński M.: System pomocy i integracji społecznej w Polsce — pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych, w: System lokalnej pomocy społecznej. Wybrane aspekty instytucjonalne i praktyczne, red. M. Bąkiewicz, M. Grewiński, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP 2010, s. 9-35.
 • Indiana Laws of Aging, red. C. E. Lewis, Indiana Bar Foundation 2009.
 • Information and Assistance, http://www.nwi-ca.com/info/whatis211.html [pobrano: 24.06.2011
 • In Home Services, http://www.nwi-ca.com/seniors/inhome.html [pobrano: 29.05.2011].
 • Instytucje wobec potrzeb osób starszych, Raport Zespołu Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2010.
 • Into Your Home. Getting the Best From Your Home Care Priovider. NWICA’s Con- sumer Guide, Northwest Indiana Community Action.
 • Kachaniuk H., Goniewicz M.: Sektor socjalny i medyczny w Polsce, w aspekcie opieki nad seniorami, w: Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa polska i brytyjska, red. M.J. Jarosz, A. Włoszczak- Szubzda, W. Kowalski, Lublin: WSEI 2011, s. 184-194.
 • Long Term Care - What Are My Options?, http://www.nwi-ca.com/news/newsl.html [pobrano: 29.05.2011],
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Medicaid State Waiver Program Demonstration Projects - General Information, https://www.cms.gov/MedicaidStWaivProgDemoPGI/01_Overview.asp [pobrano: 27.06.2011],
 • National AgeingNetwork, http://www.aoa.gov/AoARoot/AoA_Programs/OAA/Aging_ Network/Index.aspx [pobrano: 24.06.2011].
 • National Association of Area Agencies on Aging, http://www.n4a.org.
 • Northwest Indiana Community Action Corporation, http://www.nwi-ca.com.
 • NWICA Elderly Services Monthly Report. August 2010, Northwest Indiana Community Action.
 • Older Americans Act, http://www.aoa.gov/AoARoot/AoA_Programs/OAA/index.aspx [pobrano: 21.06.2011].
 • Ombudsman, http://www.in.gov/fssa/da/3474.htm [pobrano: 27.06.2011],
 • Perek-Białas J., Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych w Polsce, w: Publiczna troska - prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Warszawa: ISP 2011, s. 57-87.
 • Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. Notatka informacyjna, oprać. M. Waligórska, L. Nowak, GUS, Warszawa 2008.
 • Przywojowska J.: Lokalna polityka społeczna wobec problemów osób starszych, w: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź: Biblioteka 2010, s. 141-153.
 • Publiczna troska - prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Warszawa: ISP 2011.
 • Racław M.: Opiekunowie nieformalni - „niewidoczne” podmioty, w: Publiczna troska - prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Warszawa: ISP 2011, s. 275-285.
 • Rosochacka-Gmitrzak M.; Wsparcie opiekunów nieformalnych - w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin, w: Publiczna troska - prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Warszawa: ISP 2011, s. 137-156.
 • Szarota Z.: Starzenie sip i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego 2010.
 • To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, red. P. Szukalski, Warszawa: IPS 2008.
 • Woźniak Z.: Priorytety w programach gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich jako przesłanka budowy polityki społecznej wobec starości i osób starszych, w: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne, red. M. Szlązak, Kraków: ROPS 2003, s. 14-33.
 • Zalewska J.: Człowiek starszy - aktywny podmiot polityki społecznej? Koncepcja upodmiotowienia a pluralizm rynkowy, w: Publiczna troska - prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Warszawa: ISP 2011, s. 35-56.
 • Zapędowska K.: Polityka starzenia się w Polsce i na świecie - wyzwania, bariery, rekomendacje, w: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź: Biblioteka 2010, s. 108-119.
 • Zawada A.: Ekskluzja społeczna seniorów wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej i pracy socjalnej, w: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź: Biblioteka 2010, s. 132-140.
 • Zych A.: Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i w innych krajach, w: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne, red. M. Szlązak, Kraków: ROPS 2003, s. 41-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce4709a6-9c6d-4b30-8b85-37372fe306c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.