PL EN


2015 | 4 | 6 | 26-43
Article title

Neutralność sieciowa

Content
Title variants
EN
Network Neutrality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Neutralność sieciowa oznacza jednakowe traktowanie wszystkich komunikatów przesyłanych w sieci Internet niezależnie od treści, wykorzystanej aplikacji lub usługi, urządzenia oraz adre-su nadawcy i odbiorcy. Neutralność sieciowa służy rozwojowi innowacyjnych treści i aplikacji w Internecie oraz ochronie wolności słowa i komunikowania się. Jej podstawowymi gwaran-cjami są: konkurencja i przejrzystość rynku usług dostępu do Internetu oraz łatwość zmiany dostawcy usług. Do współczesnych zagrożeń neutralności zaliczają się praktyki polegające na zarządzaniu ruchem w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, integracja pionowa sieci z treś-ciami i aplikacjami, zero-rating, a także dążenia do zmiany modelu biznesowego działalności operatorów sieci. Środki techniczne stosowane przy zarządzaniu ruchem mogą także zagra-żać ochronie prywatności. Odpowiedzią na te zagrożenia stały się przepisy uchwalone w nie-których państwach członkowskich UE. Stosowne rozporządzenie ma zostać również przyjęte na poziomie unijnym.
EN
Network neutrality means that all electronic communications passing through a network are treated equally, independent of their content, application, service, device, or sender and receiver addresses. Network neutrality serves to promote the development of innovative online content and applications. It also plays an important role for the freedom of expression and the freedom to communicate. The basic requirements for network neutrality include: competition on the Internet access services market and its transparency, as well as ease of changing the provider of Internet access services. Current threats to network neutrality include: network management in public communications networks, vertical integration of network and content layers, zero-rating, as well as the proposals submitted by network operators to change their business model. Technical means employed in network management pose threats to the privacy of end-users. To counter these threats, several EU Member States have enacted strict national network neutrality laws. A draft Regulation on the open Internet has also been proposed on the EU level.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
26-43
Physical description
Dates
online
2015-10-31
printed
2015-10-31
Contributors
  • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
  • Drossos A.. 2015. “The real threat to the open Internet is zero-rated content”., http://dfmonitor.eu/downloads/Webfoundation_guestblog_The_real_threat_open_internet_zerorating.pdf Economides Nicholas, Tåg Joacim. 2012. “Network neutrality on the Internet: A two-sided market analysis”.
  • Information Economics and Policy. 2012 (24).
  • Friederiszick H.W., Kałużny J., Kohnz S., Grajek M., Röller L., k. 2011. Assessment of a Sustainable Internet Model for the Future. ESMT White Paper WP-11-01. Berlin. ESMT European School of Management and Technology.
  • Jachowicz Ł.. 2013. Przyszłość internetu. Zarządzanie, neutralność i wolność słowa w sieci. Warszawa. Centrum Cyfrowe.
  • Kenny R.. 2011. “Are traffic charges needed to avert a coming capex catastrophe? A review of the AT Kearney paper., http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1321365/17219601/1332252376690/ TrafficChargesATKReview.pdf?token=Fjqw9aNKnEKZ7cXZDHj0bP%2BjYY8%3D
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce4b08f1-67ab-4108-ac45-ceff23d23ffa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.