PL EN


2013 | 2 | 5 | 245-259
Article title

Analiza poziomu rozwoju czeskiego, polskiego,słowackiego i węgierskiego rynku ubezpieczeniowego na podstawie modelu krzywej S

Authors
Content
Title variants
EN
The insurance market development analysis in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic based on S-Curve
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krzywa S to uniwersalny model służący do analizy związków pomiędzy dochodem a poziomem penetracji ubezpieczeniowej. Jego cechy pozwalają na określenie kierunku rozwoju rynku ubezpieczeniowego w badanej gospodarce i określenie bieżącego etapu rozwoju ubezpieczeniowego. Ponadto zastosowanie teorii trychotomii rozwoju ubezpieczeniowego umożliwia zidentyfikowanie typów wzrostu, które wpływają na poziom penetracji. Analiza czeskiego, polskiego, słowackiego i węgierskiego rynku ubezpieczeniowego oparta na modelu krzywej S dowiodła, że znajdują się na etapie stałego wzrostu i wkrótce wkroczą w ostateczny etap – rynków dojrzałych. Jedynym wyjątkiem wśród badanych rynków jest czeski rynek ubezpieczeń non-life wyróżniający się wysokim poziomem penetracji i dochodu. Ponadto analiza wykazała, że we wszystkich badanych krajach brakuje wzrostu instytucjonalnego, zarówno na rynkach life, jak i non-life. Zatem w czasach gorszej koniunktury badane kraje mogą zwiększyć poziom penetracji ubezpieczeniowej.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
245-259
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. +48 61 854 31 43
References
 • 1. Adams E., Andersson. J., Andersson L.-F., Lindmark M. (2005), The Historical Relation Between Banking, Insurance and Economic Growth in Sweden: 1830 to 1998, Swansea, European Business Management School.
 • 2. Arena M. (2006), Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper 4098.
 • 3. Assessment on How Strengthening The Insurance Industry in Developing Countries Contributes to Economic Growth (2006), Final Report, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF482.pdf, dostęp dnia 13.02.2013.
 • 4. Bednarczyk T.H. (2011), Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 4.
 • 5. Enz R. (2000), The S-Curve Relation Between Per-Capita Income and Insurance Penetration, „The Geneva Papers on Risk and Insurance” vol. 25, no. 3.
 • 6. Haiss P.R., Sümegi K. (2006), The Relationship of Insurance and Economic Growth – A Theoretical and Empirical Analysis, Emprica, „Journal of Applied Economics and Economic Policy” vol. 35, no. 4.
 • 7. Kugler M., Ofoghi R. (2005), Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from the UK, Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2005, Money Macro and Finance Research Group.
 • 8. Outreville J.F. (1990), The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries, „Journal of Risk and Insurance” no. 57(3).
 • 9. Zheng W., Liu Y., Deng Y. (2009), New Paradigm for International Insurance Comparison: With an Application to Comparison of Seven Insurance Markets, The Geneva Association/IIs Research Awards Partnership.
 • 10. Zheng W., Liu Y., Dickinson G. (2008): The Chinese Insurance Market: Estimating its Long-Term Growth and Size, „Geneva Papers on Risk and Insurance” vol. 33, no. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce58830a-f05c-4b9a-8a5d-976286088542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.