PL EN


2018 | 9 | 2 | 155-160
Article title

Fotograficzne gatunki dziennikarskie uzupełnieniem mediów dydaktycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Photographic Journalistic Genres Complemented by Didactic Media
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Streszczenie W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania fotograficznych gatunków dziennikar-skich, które mogą być uzupełnieniem mediów dydaktycznych. Przedstawiono analizę występowania poszczególnych fotograficznych gatunków dziennikarskich w miesięczniku „National Geographic” w latach 2010–2015.
EN
The article presents the possibility of using photographic journalistic genres, which may be a complement to the didactic media. An analysis of the occurrence of individual photographic journalistic genres in the National Geographic monthly in 2010–2015 was presented.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
155-160
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
 • https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pogladowosci-zasada;3959051.html (12.05.2018).
 • Kawecki, W. (2010). Od kultury wizualnej do teologii wizualnej. Kultura – Media – Teologia, 1, 23–31.
 • Kawka, M. (2015). Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność i perspektywy. Media i Społeczeństwo, 5, 13–21.
 • Kupisiewicz, C. (1976). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.
 • Mitchell, W.J.T. (2009). Zwrot piktorialny. Kultura Popularna, 1, 5–8.
 • Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: WAiP.
 • Strykowski, W. (1984). Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawy kształcenia multimedial-nego. Warszawa: PWN.
 • Strykowski, W. (1988). Kierunki modernizacji procesu kształcenia. W: W. Strykowski (red.), Neodidagmata XVIII (s. 115–127). Poznań: Wyd. UAM.
 • Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Wolny-Zmorzyński, K. (2007). Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa: WPiA.
 • Wrońska, M. (2010). „Kultura medialna” adolescentów – jej wieloznaczność, złożoność i różno-rodność. W: B. Siemieniecki, T. Lewowicki (red.), Język – komunikacja – media – edukacja (s. 119–133). Toruń: Wyd. Adam Marszałek
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce58d632-3ab6-48ac-ae04-e98df60310ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.