PL EN


Journal
2016 | 3(47) | 43-55
Article title

Prognozowanie działań rewitalizacyjnych w miastach

Content
Title variants
EN
Forecasting urban renewal actions in the cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania na temat systemowego podejścia do działań rewitalizacyjnych w skali ogólnomiejskiej. Opisano sposób wykorzystania do celów prognozowania efektów programów rewitalizacji modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION. Przedstawione zostało zastosowanie modelu do prognozowania działań rewitalizacyjnych rozwoju przestrzennego miasta Łodzi.
EN
The paper elaborates on urban renewal activities in the city scale systemic approach. It describes how to use the decision-simulation model ORION to predict the effects of regeneration programs. It shows an example of the use of the model to forecast the development in the city of Łódź, taking into account urban renewal actions.
Journal
Year
Issue
Pages
43-55
Physical description
Contributors
  • Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
References
  • Stryjakiewicz T., Koncepcja adaptacji przestrzennej, [w:] R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, „Biuletyn KPZK PAN” 2000, z. 192, 49–69.
  • Kozłowski S., Wojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
  • Jarczewski W., Jeżak J., System monitorowania rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
  • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
  • Chalabi Z., Lorenc T., Using agent-based models to inform evaluation of complex interventions: Examples from the built environment, „Preventive Medicine” 2013, Vol. 57, Iss. 5, 434–435.
  • Mehdipanah R., Malmusi D., Muntaner C., Borrell C., An evaluation of an urban renewal program and its effects on neighborhood resident’s overall wellbeing using concept mapping, „Health & Place” 2013, Vol. 23, 9–17.
  • Planning Policy Guidance: Town Centres and Retail Developments, Department of the Environment, 1996.
  • Brzuchowska J., Litwińska E., Ossowicz T., Sławski J., Zipser T. et al., Model symulacyjno-decyzyjny ORION, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1994.
  • Zipser T., Ossowicz T., Sławski J., Zipser W., Brzuchowska J., Krygier M., Modelowanie rozwoju przestrzennego Łodzi przy pomocy modelu ORION wspomagającego sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, praca badawcza na zamówienie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Wrocław 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce5c5fcb-b744-425f-8257-486c58315e6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.