PL EN


1986 | 6 | 61-70
Article title

KATEDRA OLIWSKA, JEJ PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
6
Pages
61-70
Physical description
Contributors
References
  • Scriptores Rerum Pruzsicarum I, Leipzig 1861.
  • Pommerellisches Urk-indenbuch, wyd. M. Perlbach, Danzig 1882.
  • J. Heise, Die Bau-und Kunstdenkmaler des Landkreises Danzig, Danzig 1885.
  • Th. Hirsch, Das Klaster Oliva (Neue Preussische Provinzial-Blatter t. X. Konigsberg 1850.
  • A. Matthaei, Dar.zig und seine Bauten, Berlin 1908.
  • J. Stankiewicz, Wczesnośredniowieczne koncepcje kościoła cysterskiego w Oliwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 12, architektura I, Gdańsk 1958.
  • F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa, Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.
  • A. Piwek, Badania architektoniczne i prace restauratorskie naw bocznych oraz północnej i wschodniej części obejścia kościoła pocysterskiego w Oliwie w latach 1974 i 1975. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 259, Architektura XIV, Gdańsk 1977.
  • A. Piwek, Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła pocysterskiego w Oliwie w latach 1971 i 1972, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 321, Architektura XX, Gdańsk 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce5ecb11-598c-4329-8b75-ddb9373594c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.