PL EN


2012 (R. XI) | 4(46) | 57 – 68
Article title

Zabawa i umowa – nierozerwalny duet w wychowaniu dzieci ku demokracji

Title variants
EN
A play and a contract – inseparable duo in children education to democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę wychowania ku demokracji z wykorzystaniem umowy społecznej. Autorka podjęła próbę ukazania możliwości budowania pokojowych relacji między dziećmi, rodzicami i nauczycielami, omówiono także jak w zabawie i poprzez zabawę możliwe jest zawieranie umowy. W końcu postawiono także pytanie dlaczego dziecko musi się bawić, by zrozumieć sens umowy z innymi ludźmi. W opracowaniu podkreślono wychowawczą rolę zabawy i umowy i ich znaczenie dla wychowania ku demokracji, podkreślając potrzebę uczenia zachowań wolnościowych oraz odpowiedzialności i zaangażowania już od dzieciństwa.
The paper discusses the issue of education to democracy with the use of social contracts. The author attempts to present possible ways of building peaceful relationships between children, parents and teachers. She also explains how to make contracts during a play and through a play. Finally, she raises the question why the child has to play in order to understand the meaning of a contract with other people. The article highlights the educational role of a play and contract , and their relevance to education to democracy, emphasizing the need for teaching freedom conducts, responsibility and commitment from childhood.
Issue
Pages
57 – 68
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Dewey J. (1988), Jak myślimy?, PWN, Warszawa.
 • Elkonin D.B. (1984), Psychologia zabawy, WSiP, Warszawa.
 • Koczanowicz L. (2005), Antagonizm, agonizm i radyklana demokracja. Koncepcja polityki Chantal Mouffe, [w:] Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
 • Latour B. (2007), Sztuka komunikacji, Wyd. WAM, Kraków.
 • Miller A. (2007), Dramat udanego dzieciństwa. W poszukiwaniu siebie, Media Rodzina, Poznań.
 • Mouffe Ch. (1993), The Return of the Political, London–New York.
 • Okoń W. (1995), Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Olczak A. (2010), Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.
 • Olczak A. (2009), Zabawy w role jako sposób uczenia się przez dzieci zachowań demokratycznych, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie zabawy – o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Waloszek D. (red.) (2011), Przestrzeń i czas dialogu w edukacji, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Kraków.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1998), Psychologia wychowawcza, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Sułkowski B. (1984), Zabawa. Studium socjologiczne, PWN, Warszawa.
 • Tyszkowa M. (1988), Zabawa dziecka: symbolizacja, poznanie, autokomunikacja, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3–4.
 • Waloszek D. (2004), Playing as Children’s Natural State of Existence, [w:] K. Ferenz, I. Nowosad (red.), Selected Essays on the Condition of Polish School in the Process of Social Change, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.
 • Waloszek D. (1996), Zabawa. Edukacja, Wydawnictwo ODN, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce713d8f-6b6b-4dcb-9ca4-74d2ee84ffed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.