PL EN


2013 | 147 | 81-93
Article title

Tereny przemysłowe i zurbanizowane jako czynniki rozwoju turystyki miejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Industrial Areas and the Modern Industrialized City as a Determinant of Urban Tourism Development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The relics of old industry are the rich source of knowledge and making them available to the wide circle of visitors is the manifestation of escuing and protecting the industrial culture heritage. Using these objects for touristic purposes is a big chance of development of urban-industrial areas and frequently becomes the main determinant of the development of the areas the splendour of which has already passed. The study shows many successful examples of modernization and revitalization of antique postindustrail objects within Europe and Poland. Keeping the old form of the objects and introducing their modern usage for touristic purposes enables to preserve the characteristic elements of urban landscape. It enables to preserve the cultural identity in strongly industrialized cities and regions and has a stimulating influence on the functioning of economy both locally and nationally.
Year
Volume
147
Pages
81-93
Physical description
Contributors
References
 • M. Kronenberg: Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii. W: Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007, s. 33.
 • B. Goranczewski, K. Stąporek: Turystyka industrialna na Górnym Śląsku. Politechnika Opolska, Opole 2009, s. 75.A. Kaczmarska, A. Przybyłka: Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. W: Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 14, Sosnowiec 2010, s. 210.
 • J. Desperak, J. Balon: Tablice geograficzne. PPU "Park". Świat Książki, Warszawa 2003, s. 594.
 • Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w obiektach poprzemysłowych i turystyki industrialnej w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 14-15.
 • T. Kita: Wykorzystanie podziemnych wyrobisk do tworzenia nowych produktów turystycznych na przykładzie Kopalni Soli Bochnia. II Konferencja Międzynarodowa Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Zabrze, 12-13.05.2005, s. 117.
 • J. Sikora: Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego dla budowy atrakcyjnego produktu turystycznego na przykładzie Kopalni Soli Wieliczka. II Konferencja Międzynarodowa "Dziedzictwo przemysłowe..., op. cit., s. 199-203.
 • M. Kronenberg: Łódź przemysłowa w ofercie łódzkich biur podróży. Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. I Konferencja Międzynarodowa, Zabrze, 10-11.09.2004 r. Wydawnictwo sfinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zabrze 2004, s. 219-221.
 • A. Nitkiewicz-Jankowska: Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Wrocław 2006, s. 251.
 • Wycieczki i wczasy jednodniowe z Katowic. Red. A. Chowański. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj", Warszawa 1951, s. 6-10.
 • B. Gajdzik: Zagospodarowanie turystyczne województwa katowickiego. PTTK, Katowice 1969, s. 11.
 • P. Wybraniec: Zabytki przemysłu i techniki w województwie katowickim. W: Vademecum przewodnika 1978, województwo katowickie. Red. M. Suboczowa. PTTK, Katowice 1978, s. 75-78.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, s. 46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce718a90-3835-4ac9-bb38-ee8500204061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.