PL EN


2016 | 14 | 141-158
Article title

„KLEPSYDRA PIASKOWNICY”, PUŁAPKA PIASKOWNICY. OD LITERATURY DLA DZIECI DO POEZJI I DRAMATU DLA DOROSŁYCH

Content
Title variants
EN
“HOURGLASS OF SANDPIT”, TRAP OF SANDPIT. FROM THE LITERATURE FOR CHILDREN TO THE POETRY AND DRAMA FOR ADULTS
Languages of publication
Abstracts
EN
In the semantic field of a ̒sandpit’, as a comprehensively enclosing human existence metaphor are contained two directions of constructing the relation of analogies, based on the scale (“sandpit is the world”; “world is the sandpit”) and two mentally-cognitive structures, which are brief and mobile micro-descriptions of reality (“hourglass”; “trap”) The newest poetry (poems of Dariusz Suska, Przemysław Dakowicz, Adrian Gleń, Krystyna Lars, Leszek Szaruga) refers to the “hourglass of sandpit”, emphasising tem-poral dimension of existence. Modern drama, including Michał Walczak’s play, without sacrificing the potential of the “hourglass”, uses spatial and incidental features of a “trap of sandpit”, informing about temporary or permanent oppression, possibilities and limitations of body, sex, age.
Year
Issue
14
Pages
141-158
Physical description
oryginalna praca badawcza
Dates
published
2016-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
References
 • Banot A.E., Zatrzymać kryzys męskości. Zadanie specjalne Batmana w Piaskownicy Mi-chała Walczaka, „Świat i Słowo” 2011, nr 1 (16).
 • Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008.
 • Dakowicz P., Elegia przy huśtawkach. W: tegoż, Place zabaw ostatecznych, Sopot 2011.
 • Gleń A., Dyptyk o tym. W: tegoż, Re, Sopot 2014.
 • Głowiński M., Wulgarność a infantylizacja, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2013, nr 2 (34), www.naukaonline.pl/felietony/item/26-miedzy-wulgarnoscia-a-infantylizacja [dostęp: 3.03.2016].
 • Jurkowski S., Codzienny plac zabaw, Toruń 2007.
 • Karasińska M., Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998.
 • Kasdepke G., Z piaskownicy w świat, Łódź 2006.
 • Kopciński J., Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku. W: Trans/formacja. Dramat polski po 1989. Antologia, t. 2, wybór i wstęp J. Kopciński, oprac. tekstów B. Mieszkowska, Warszawa 2013.
 • Krajewska A., Motyw pułapki w dramacie XX wieku (od Strindberga do Różewicza).
 • W: tejże, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005.
 • Krajewska A., Narracyjne i dramatyczne ujęcia przestrzeni w dramacie XX wieku. W: tejże, Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Poznań 2009.
 • Krajewska A., Świat jako performance. W: Dramatyczna teoria literatury. Zarys pro-blematyki, Poznań 2009.
 • Lars K., Piaskownica na byłym cmentarzu żydowskim w Drohobyczu. W: tejże, Zaprosi-my do nieba cały świat, Gdańsk 2014.
 • Latawiec K., Między brutalizmem a sentymentalizmem. Obraz codzienności w nowej dramaturgii. W: Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczes-nej polskiej rzeczywistości, red. W. Baluch, Kraków 2009.
 • Latawiec K., Nie-miejsca jako przestrzeń intensywnych interakcji: kilka przykładów z teatru, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XIV” 2014, folia 173.
 • Marcinkowska D., Piaskownica, Zakrzewo 2010.
 • Olejarz E., Milczenie placu zabaw, Sopot 2015.
 • Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004.
 • Popczyk-Szczęsna B., Dramaturgia polska po 1989 roku, Katowice 2013.
 • Różewicz T., Do piachu, „Dialog” 1979, nr 2.
 • Serówka D., Wielka piaskownica. Rola USA w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obronności, Kraków 2003.
 • Suski D., Cała w piachu, Wołowiec 2004.
 • Suski D., Wszyscy nasi drodzy zakopani, Warszawa-Wołowiec 2000.
 • Szaruga L., 46. W: tegoż, Fluktuacja kwantowa, Sopot 2015.
 • Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nie-równości szans edukacyjnych, Warszawa 2003.
 • Telicki M., Moda na infantylizację – tezy i antytezy do dyskusji. W: Mody w kulturze i li-teraturze popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Kraków 2011.
 • Tytkowska A., Piaskownica. Przestrzeń wciąż obecna w dramacie. W: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, red. V. Sajkiewicz, E. Wąchocka, Katowice 2009.
 • Walczak M., Piaskownica. W: Trans/formacja. Dramat polski po 1989. Antologia, t. 2, wybór i wstęp J. Kopciński, oprac. tekstów B. Mieszkowska, Warszawa 2013.
 • Walczak M., Podróż do wnętrza pokoju, t. 1 i 2, Kraków 2009.
 • Walczak M., Rzeka, „Dialog” 2003, nr 6, s. 5-19.
 • Wądolny-Tatar K., Renaty Piątkowskiej opowiadania z ramą, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XI”, folia 101.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce729e76-acec-4ee3-8d75-afd120a509a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.