PL EN


2015 | 1/2015 (51), t.2 | 41-55
Article title

Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych

Content
Title variants
EN
Academic Education in Shaping The Perception of Entrepreneurship and Developing Entr epreneurial Intention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie przedsiębiorczości jest jednym z celów polityki gospodarczej kraju, gdyż przedsiębiorczość jest postrzegana jako czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarczemu i kształtujący konkurencyjność firm regionów. Edukacja jest uważana za jedno z narzędzi pobudzania przedsiębiorczości, aby jednak była skuteczna, konieczne są stosownie dobrane obszary szkoleniowe i metody dydaktyczne. Prezentowany artykuł wpisuje się w nurt rozważań nad skutecznością edukacji przedsiębiorczej, a jego celem jest określenie, czy edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego może kształtować postrzeganie przedsiębiorczości i intencje przedsiębiorcze wśród studentów. Aby zrealizować ten cel, zaprojektowano metodę badawczą, która jest autorską kompilacją dwukrotnych badań ankietowych i eksperymentu. Porównanie wyników badań pozwoliło określić, czy zastosowane metody i treści dydaktyczne wpłynęły na poprawę postrzegania przedsiębiorczości i rozwój intencji przedsiębiorczych.
EN
Developing entrepreneurship is one of the national economic policy objectives as a perceived factor promoting economic development and competitiveness of companies and regions. Education is considered to be one of the tools for stimulating entrepreneurship. However, in order for education to be effective, the training areas and teaching methods must be appropriately selected. This article contributes to the current discussion regarding the effectiveness of entrepreneurial education, and its aim is to determine whether tertiary-level education can affect the perception of entrepreneurship and entrepreneurial intention among students. To achieve the specified aim, a research method has been designed that is an original compilation of a double survey and an experiment. A comparison of the results made it possible to determine whether the contents of the course and the teaching methods had improved the perception of entrepreneurship and helped foster the development of entrepreneurial intention.
Year
Pages
41-55
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
References
 • Balan, P. i Metcalfe, M. (2012). Identifying Teaching Methods that Engage Entrepreneurship Students. Education and Training, 54 (5), 368–384.
 • Bratnicki, M. (2008). Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 6 (701), 17–22.
 • Brixy, U., Sternberg, R. i Stuber, H. (2012). The Selectiveness of the Entrepreneurial Process. Journal of Small Business Management, 50 (1), 105–131.
 • Brzozowska, A., Glinka, B. i Postuła, A. (2014). Role of University in Creating Entrepreneurial Attitudes. Horyzonty Wychowania, 13 (26), 51–71.
 • Dehkordi, A.M., Sasani, A., Fathi, M.R. i Khanmohammadi, E. (2012). Investigating the Effect of Emotional Intelligence and Personality Traits on Entrepreneurial Intention Using the Fuzzy DEMATEL Method. International Journal of Business and Social Science, 3 (19), 286–296.
 • Gaweł, A. (2011). Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (215), 71–87.
 • Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Grilo, I. i Thurik, R. (2008). Determinants of Entrepreneurial Engagement Levels in Europe and the US. Industrial and Corporate Change, 17 (6), 1113-1145.
 • Hayton, J.C. i Cholakova, M. (2012). The Role of Affect in the Creation and Intentional Pursuit of Entrepreneurial Ideas. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36 (1), 41–67.
 • Heinonen, J. (2007). An Entrepreneurial-directed Approach to Teaching Corporate Entrepreneurship at University Level. Education and Training, 49 (4), 310–324.
 • Heinonen, J. i Poikkijoki, S.-A. (2006). An Entrepreneurial-directed Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible? Journal of Management Development, 25 (1), 80–94.
 • Hindle, K. (2010). How Community Context Affects Entrepreneurial Process: A Diagnostic Framework. Entrepreneurship and Regional Development, 22 (7–8), 599–647.
 • Jones, C. (2010). Entrepreneurship Education: Revisiting Our Role and Its Purpose. Journal of Small Business and Enterprise Development, 17 (4), 500–513.
 • Moroz, P.W. i Hindle, K. (2012). Entrepreneurship as a Process: Towards Harmonizing Multiple Perspectives. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36 (4), 781–818.
 • Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Onepress.pl Helion.
 • Rantanen, T. i Toikko, T. (2013). Social Values, Societal Entrepreneurship Attitudes and Entrepreneurial Intention of Young People in the Finnish Welfare State. Poznan University of Economics Review, 13 (1), 7–25.
 • Richardson, J.T.E. (2005). Students’ Approaches to Learning and Teachers’ Approaches to Teaching in Higher Education. Educational Psychology, 25 (6), 673–680.
 • Roudaki, J. (2009). University Students Perceptions on Entrepreneurship: Commerce Students Attitudes at Lincoln University. Journal of Accounting – Business and Management, 16 (2), 36–53
 • Santarelli, E. i Vivarelli, M. (2007). Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Survival and Growth. Industrial and Corporate Change, 16 (3), 455–488.
 • Siu, W.-S. i Lo, E.S-Ch. (2013). Cultural Contingency in the Cognitive Model of Entrepreneurship Intention. Entrepreneurship: Theory and Practice, 37 (2), 147–173.
 • Smith, K. i Beasley, M. (2011). Graduate Entrepreneurs: Intentions, Barriers and Solutions. Education and Training, 53 (8), 722–740.
 • Stankiewicz, K. i Wasilczuk, J. (2012). Attitude and Self-esteem versus Entrepreneurial Intentions among Young in Poland. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, (1), 37–50.
 • Steyaert, Ch. i Landstrom, H. (2011). Enacting Entrepreneurship Research in a Pioneering, Provocative and Participative Way: On the Work of Bengt Johannisson. Small Business Economics, 36, 123–134.
 • Tan, S.S. i Ng, C.K.F. (2006). A Problem-based Learning Approach to Entrepreneurship Education. Education and Training, 48 (6), 416–428.
 • Uygun, R. i Kasimoglu, M. (2013). The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs: The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions. International Journal of Business and Management, 8 (5), 24–40.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, (9), 246–257.
 • Zarafshani, K. i Rajabi, S. (2011). Effects of Personality Traits on Entrepreneurial Intentions: An Empirical Study in Iran. International Journal of Management, 28 (3), 630–641.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce76bd86-e1c0-40f7-9568-67ea7ec26bf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.