PL EN


2015 | 1 | 117-126
Article title

Przygotowanie do dorosłości jako wciąż aktualny problem andragogiki

Content
Title variants
EN
Preparation for the adulthood as a current problem of andragogy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie przygotowania do dorosłości i sytuuje go jako problem andragogiki. W tekście autor przytacza niepublikowane dotąd wyniki badań prowadzonych w ramach rozprawy magisterskiej pt. „Stawanie się dorosłym”, które stały się przyczyną zainteresowania autora zagadnieniem przygotowania do dorosłości zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Ten drugi zaowocował szeregiem podjętych działań o charakterze edukacyjnym, których ogólny opis znajdzie Czytelnik w niniejszym artykule.
EN
The article raises the subject of preparation for the adulthood and situates it as a problem of andragogy. In the text the author quotes unpublished outcomes of research which was done as a part of master’s dissertation entitled: ‘Becoming an adult’ which became the reason of author’s interest in the issue of preparation for the adulthood both in theoretical and practical aspect. The second facet resulted in very many educational activities and general description will be found in this article by the reader.
Year
Issue
1
Pages
117-126
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Brzezińska A. (2005), Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
  • Dubas E. (1981), Dorosłość i jej osiąganie, „Oświata Dorosłych”, nr 7.
  • Dubas (2001), Dorosłość w perspektywie dojrzałości (na przykładzie autobiograficznych refleksji studentów pedagogiki o specjalności oświata dorosłych), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, nr 3.
  • Dubas E. (2005), Andragogiczne poszukiwania rozumienia dorosłości, [w:] E. Dubas (red.), Człowiek dorosły – istota /nie/znana?, Wydawnictwo Naukowe Novum, Łódź-Płock.
  • Erikson E. (2000), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  • Pietrasiński Z. (1996), Rozwój dorosłych, [w:] Wujek T. (red.) Wprowadzenie do andragogiki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
  • Urbański R. (1986), Problem dorosłości i podmiotowości w andragogice, „Oświata Dorosłych”, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce76edf6-107b-4646-9566-c659e703fb1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.