PL EN


2013 | 15 | 67-79
Article title

Bogdan Rusinek - założyciel oraz dowódca konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Harcerstwo Polskie” działającej na terenie Drezdenka w latach 1950-1951.

Title variants
EN
BOGDAN RUSINEK – THE FOUNDER AND THE LEADER OF THE UNDERGROUND YOUTH SCOUTING ORGANIZATION „HARCERSTWO POLSKIE” IN THE YEARS 1950-1951
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje sylwetkę Bogdana Rusinka urodzonego 24 stycznia 1930 roku w Chełmnie nad Wisłą, który w październiku lub listopadzie 1950 roku razem z byłymi członkami ZHP powołał na terenie Drezdenka harcerską konspiracyjną organizację niepodległościową o nazwie „Harcerstwo Polskie”. Był jej dowódcą aż do 1951 roku. W dniach 30 i 31 października 1951 roku rozpoczęły się aresztowania wśród członków „Harcerstwa Polskiego”. Bogdan Rusinek skazany został na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 6 lutego 1952 roku, na 10 lat więzienia i 4 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Pomimo złożonego odwołania wyrok ten został utrzymany w mocy postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 14 marca 1952 roku. W więzieniu przebywał od 31 października 1951 roku do 31 maja 1956 roku. Więziony był w: Więzieniu w Zielonej Górze, Centralnym Więzieniu w Karnym we Wronkach i w Ośrodku Pracy Więźniów – kamieniołomy w Strzelcach Opolskich. Po wyjściu na wolność w 1956 roku przez kilka tygodni poszukiwał pracy. W dniu 20 lipca 1956 roku został przyjęty do pracy w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Dalmor” w Gdyni, gdzie pracował do 1990 roku. W 1991 roku Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze oraz Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 1952 roku.
EN
This article portrays Bogdan Rusinek, who was born January 24 1930 in Chełmno by the Vistula River and who, along with the former ZHP members, founded an underground pro-independence organization called “Harcerstwo Polskie” in October or November 1950 on the terrain of Drezdenko. He was the leader of this organization up until 1951. On October 30 and 31, 1951 the arrests of the members of “Harcerstwo Polskie” began. Bogdan Rusinek was sentenced to 10 years of prison and 4 years of loss of public rights and honorary civic rights by the Regional Military Court in Zielona Góra on July 6, 1952. He remained in prison from October 31, 1951 till May 31, 1956. He was being held in Zielona Góra prison, Central Prison in Wronki and in the Prisoner Labor Centre – Quarry in Strzelce Opolskie. When he was released in 1956, he was hired by the “Dalmor” Deep-sea Fishing Company in Gdynia, where he worked until 1990. In 1991, The Court of the Silesian Military District in Wrocław nullified the sentence of the Regional Military Court in Zielona Góra and the High Military Court in Warsaw from 1952.
Keywords
Year
Volume
15
Pages
67-79
Physical description
artykuł
Contributors
  • WiMBP w Zielonej Górze
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce79ec18-0db6-4fa6-8360-d34016751465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.