PL EN


2011 | 10 | 111-120
Article title

O słownictwie Rejowego “Wizerunku” - o “niszczeniu prawdy”

Authors
Content
Title variants
EN
The vocabulary of Rej’s „Wizerunek” – about “ destruction of the truth”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to determine which of the 17 old Polish adjectives used to signal unabout truth, collected and analyzed by K. Kleszczowa in the article “O kłamstwie po staropolsku” (“About tke lie in the old Polish”) function in Rej’s “Wizerunek” (“Image”) in what connections and meanings. The conducted analysis show that out of 11 adjectives common to old Polish and Rej’s “Wizerunek”, 5 was not used to express “destruction of the truth”.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bargiełowski D., „Szczerze bez obciachu”, Warszawa 1979.
 • Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
 • Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1965.
 • Kleszczowa K., O kłamstwie po staropolsku, „Prace Filologiczne” 2009, XXIII.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
 • Mały słownik języka polskiego, red. H. Auderska, wyd. 6, Warszawa 1989.
 • Pastuchowa M., Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice 2008.
 • Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. I-XXVI, Wrocław 1965-1998.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I- IX, Wrocław 1953-1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce7e3291-7553-49b9-9e9b-4288d4c0746d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.