PL EN


2017 | 478 | 259-267
Article title

Reklama a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw farmaceutycznych, która w związku ze specyfiką branży powinna stać się ich nadrzędną wartością. Celem pracy była identyfikacja rozbieżności między oczekiwanym wobec firm farmaceutycznych podejściem do realizacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu a nieuczciwymi praktykami w obszarze zagadnień konsumenckich. Przeprowadzona analiza opisowa, studia literaturowe oraz obserwacja potwierdziły istnienie dysonansu pomiędzy deklarowaną troską o dobro ludzi a nieetycznymi działaniami w zakresie promocji oferowanych produktów, jak również wskazały na konieczność implementacji założeń koncepcji CSR we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce80e083-57e6-4e04-bf8e-4d00f2da51bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.