PL EN


2017 | 11 | 21-31
Article title

Europa Środkowa w koncepcjach biurokracji Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Central Europe in the concepts of bureaucracy of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims to draw attention to the importance of bureaucracy in the process of European integration and the role of the European bureaucracy, commonly known as the „Brussels bureaucracy” or „Eurocrisis”. At the theoretical level, the essence of the EU bureaucracy was explored in creating the concept of European integration for the countries of Central Europe. In the empirical layer, a macroeconomic analysis was used to define the EU environment model, consisting of the regions of the continent of Europe, to identify phenomena influencing the change of the concept of the European integration process.
Year
Issue
11
Pages
21-31
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz, A. Biernacka-Rygiel, Warszawa 2015
 • Doliwa-Klepacka A., Doliwa-Klepacki Z. M., Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej (z uwzględnieniem traktatu z Lizbony), Białystok 2009.
 • Traktat Lizboński, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0033 (7 VII 2017).
 • Adamczyk A., Barburska O., Milczarek D., Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, „Studia Europejskie” 2011, nr 1.
 • Niżnika J., Unia Europejska w systemie geopolitycznym. Kierunki rozwoju systemu politycznego Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
 • Barcz J., Kawęcka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Kuś A. (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2009.
 • Lach Z., Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Przegląd Geopolityczny” 2014, t. 9.
 • Sykulski L., Europa Środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, „Przegląd Geopolityczny” 2013, t. 6.
 • Lach Z., Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym, „Przegląd Geopolityczny” 2014, t. 7.
 • Eberhard P., Mapa polityczna przyszłej Europy Środkowej według Władmira Żyrinowskiego, „Przegląd Geopolityczny” 2015, t. 11.
 • Cichocki M., Rola państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej, http://www.omp.org.pl/artykul. php?artykul=341 (7 VII 2017).
 • Domagała M., Geopolityczny wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa. Inwazja unijnego świata na peryferie oraz inne systemy-światy, „Przegląd Geopolityczny” 2011, t. 3.
 • Wojtaszczyk K., Nadolska J., Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa 2015.
 • Verheugen G., Potočnik J., Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe, European Commission, Luxembourg, s. 14, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf (7 VII 2017).
 • Warsaw Economic Hub, http://warsaweconomichub.pl/pl/ (7 VII 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce813d7b-069b-4bb8-858d-2fc479608e64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.