PL EN


2012 | 11 | 17-21
Article title

Mateusz Łastowiecki (1934–2011) — wspomnienie

Authors
Content
Title variants
EN
Mateusz Łastowiecki (1934–2011) — the Reminiscence
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
11
Pages
17-21
Physical description
Dates
published
2012
References
 • Łastowiecki M. 1977. Sprawozdanie z badań we wschodniej części podgrodzia na Ostrowie Lednickim
 • Łastowiecki M. 1978. Sprawozdanie z terenowych prac na Ostrowie Lednickim w roku 1978 (mps, archiwum MPP).
 • Łastowiecki M. 1989. Stratygrafia i chronologia Ostrowa Lednickiego. SL, t. I, s. 17–70.
 • Łastowiecki M.1993. Oznaczanie i metoda przeprowadzonych badań oraz stratygrafia w rejonie budowli
 • Łastowiecki M. 1993. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przyczółka wczesnośredniowiecznego
 • Łastowiecki M. 1995. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w 1995 r. przez MPP
 • Łastowiecki M. 1996. Interwencyjne badania archeologiczne na terenie gm. Łubowo w 1994 r., SL, t. IV.
 • Łastowiecki M. 1996. Archeologiczne badania naziemne na reliktach przyczółka mostu zachodniego.
 • Łastowiecki M. 1996. Sprawozdanie z archeologicznych badań Ostrowa Lednickiego st. 1 — płd.-wsch.
 • Łastowiecki M. 1997. Sprawozdanie z archeologicznych badań Ostrowa Lednickiego st. 1 — płd.-wsch.
 • Łastowiecki M. 1998. Interwencyjne badania archeologiczne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, SL, t. V, 353–359.
 • Łastowiecki M. 2000. Archeologiczne badania naziemne przyczółka mostowego na Ostrowie Lednickim
 • Łastowiecki M. 2001. Badania na stanowisku archeologicznym Dziekanowice 21 w roku 2001 (mps).
 • Łastowiecki M. 2002. Badania osady z okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach, gm. Łubowo, st. 21 (za 2002 r.) (mps — archiwum MPP).
 • Łastowiecki M. 2006. Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku w Grzybowie stan. 1 w 2006 r. (mps — archiwum MPP).
 • Łastowiecki M. 2009. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prac konserwatorskich
 • Łastowiecki M. J. Górecki, J. Wrzesiński.1993. Nowe wyniki badań na Ostrowie Lednickim (stanowisko 1) [w:] Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy, Poznań, s. 27–34.
 • Łastowiecki M. J. Górecki, J. Wrzesiński. 1994 Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego, SL, t. III, s. 21–46.
 • Łastowiecki M. J. Górecki, J. Wrzesiński.1996 Gródek na Ledniczce, SL, t. IV, s. 197–246.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce838c09-9bbd-4f5e-b4e1-14ce301be3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.