PL EN


2013 | 6 | 1(18) | 31-39
Article title

Rola wybranych służb i podmiotów ratowniczych podczas wypadków drogowych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Ciągły postęp cywilizacyjny niesie za sobą nie tylko poprawę dobrobytu. Obserwowany rozwój motoryzacji jest nierozerwalnie związany ze wzrostem wypadków w transporcie lądowym. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności na terenie kraju należy do obowiązków Państwa. W tym celu powołany został niespełna 18 lat temu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Artykuł traktuje o roli wybranych podmiotów ratowniczych (PSP i PRM) i działań ratowniczych podejmowanych przez te służby i podmioty ratownicze w trakcie zabezpieczenia wypadków drogowych.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
References
 • Chen A., Chen Li.J., During-incident process assessment in emergency management: Concept and strategy. Safety Science; Jan2012, Vol. 50 Issue 1
 • Gayle I., Brian M., Incident Command Systems: Because Life Happens. School Business Affairs, 2011; v77 n 5
 • Kodeks karny z komentarzem. Gdańsk 2003
 • Madziała M., Szarpak Ł., Wypadki w komunikacji drogowej jako problem ratownictwa XXI wieku, (w:) Na ratunek, 2/2012
 • Moynihan D.P., The Network Governance of Crisis Response: Case Studies of Incident Command Systems. Journal of Public Administration Research & Theory; Oct2009, Vol. 19 Issue 4
 • Szarpak Ł., Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach, (w:) Bezpieczeństwo Kryzysowe, red. Mieczysław Koziński, Fundacja PRO POMERANIA. Gdańsk 2010
 • Szarpak Ł., Zintegrowany system ratownictwa elementem bezpieczeństwa państwa, (w:) Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen.T. Kościuszki. Wrocław 2011
 • Szarpak Ł., Orzechowska M., Rozwój ustawodawstwa z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce, (w:) Prawo i Medycyna, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, 1/2010 (38, vol.12)
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Zane R.D., Prestipino A.L., Implementung the Hospital Emergency Incident Command System: an integrated delivery system’s experience. Prehosp. Disaster.Med. 2004; 19(4)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce86f1ce-bc41-450a-a8cd-e314d0a6955e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.