PL EN


2006 | 1(9) | 245-258
Article title

Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce

Content
Title variants
EN
The dynamics of valorisation of tourism in Małopolska province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę kosztów i korzyści rozwoju turystyki w województwie małopolskim. Dynamika turystyki stanowi istotny czynnik w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym tego województwa. Liczba turystów krajowych i zagranicznych z każdym następnym rokiem wykazuje tendencję wzrostową. Najliczniej odwiedzanym miastem jest Kraków. Około 18% turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski korzysta z noclegów w województwie małopolskim. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania oferują ponad 65 tys. miejsc hotelowych, co stanowi około 8% miejsc noclegowych w Polsce.
EN
The province of Małopolska is one of the most attractive tourist regions in Poland. The dynamics of tourism is an important factor in economic and cultural development of the province. The number of domestic and foreign tourists is increasing every year. The most frequently visited city is Krakow. About 18% of foreign tourists coming to Poland use accommodation provided in the province of Małopolska. There are more then 65 thousand hotel rooms, which constitute 8% of hotel accommodation in Poland. In the year 2005 the number of tourists visiting Małopolska increased to 9,3 million (including 2,3 million of foreign tourists), which is about 16% more then in the year 2003. The incomes from tourism amounted to 3,8 million zlotys.
Year
Issue
Pages
245-258
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, zenon.muszynski@mwse.edu.pl
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Rocznik Statystyczny Województw. 2005. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J. 2005. Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
 • Noworól M., Bartuś K. 2006. Rynek nieruchomości turystycznych w Krakowie. Konferencja - Zagospodarowanie przestrzenne Krakowa, 3-4 października 2006, Willa Decjusza, Kraków.
 • Nowakowska A. 2005. Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. W: Pieńkoś K. (red.) Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Pieńkoś K. 2004. Zrównoważony rozwój sportu, rekreacji i turystyki w świetle zaleceń Rady Europy. W: Pieńkoś K. (red.) Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. Warszawa: AWF, PTL, LP.
 • Województwo Małopolskie 2005. 2006. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Turystyka w województwie małopolskim w latach 2002-2003. Informacje i opracowania statystyczne. 2004. Kraków: Urząd Statystyczny.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. 2005. Kraków: Urząd Statystyczny.
 • Województwo małopolskie. Podregiony, powiaty, gminy. 2005. Kraków: Urząd Statystyczny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce8f4ca9-0116-467a-b3b7-fb1348c5007c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.