PL EN


2009 | 16 | 207-223
Article title

Kognitive Lernformen aus glottodidaktischer Sicht

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Kognitywne formy uczenia się w świetle glottodydaktyki
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Jedną z głównych zasad współczesnego nauczania języków obcych jest zasada kognitywności, zwana też zasadą świadomego nauczania, zgodnie z którą cały proces uczenia się i nauczania języka obcego powinien być nacechowany rozumieniem (por. SZAŁEK 2004: 119). W powyższym artykule przedstawione zostały formy uczenia się, wymagające świadomego podejścia i tym samym niemieszczące się w behawiorystycznym modelu nauczania. Najważniejsze z nich to: mapy poznawcze, uczenie się pojęć, uczenie się przez wgląd oraz uczenie się przez obserwację. Wydaje się, że ostatnia z wymienionych form uczenia się, zwana także uczeniem się przez modelowanie, najczęściej występuje w praktyce szkolnej, na przykład w postaci przeróżnych ćwiczeń dialogowych. Jednak związane z tą formą uczenia się: autonomia i samoregulacja ucznia są wciąż zbyt mało rozpowszechnione na lekcjach języka obcego. W nauczaniu pojęć nadal dominują techniki werbalne, takie jak parafrazy, synonimy oraz tłumaczenia na język polski, pomimo większej efektywności technik niewerbalnych. Natomiast coraz większą popularnością w pracy nad słownictwem zaczynają się cieszyć językowe mapy poznawcze, które znaleźć można w wielu współczesnych podręcznikach do nauki języków obcych. Niektóre podręczniki zawierają również strategie odkrywania reguł gramatycznych, wspierając tym samym uczenie się przez wgląd. Ta forma nauczania jest niestety często odrzucana przez nauczycieli, prawdopodobnie nie do końca świadomych pozytywnych efektów uczenia się odkrywczego.
Year
Issue
16
Pages
207-223
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • ANDERSON, J. R. (1998): Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • APELTAUER, E. (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Berlin u. a.: Langenscheidt.
 • BANDURA, A. (1986): Social foundations of thought and action. A Social Cognitive Theory. New Jersey: Prentice Hall.
 • BENESCH, H. (2002): dtv-Atlas Psychologie. Bd. 1. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • BIMMEL, P., RAMPILLON, U. (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. München: Goethe Institut.
 • BOHN, R. (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. München: Goethe-Institut.
 • BOESCH, E. E. (1997): Coda. In: S. Volkmann-Raue (Hg.): Mit Jean Piaget arbeiten: Bärbel Inhelder: Die Autobiographie und andere Texte zur Entwicklungspsychologie. Münster: LIT Verlag.
 • BÖRNER, W., VOGEL, K. (1994): Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb. Tübingen: Narr.
 • BREDENKAMP, J. (2002): Lernen. In: J. Straub, W. Kempf, H. Werbik (Hgg.): Psychologie. Eine Einführung. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • FLECHTNER, H.-J. (1976): Gedächtnis und Lernen in psychologischer Sicht. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.
 • FUNK, H., KOENIG, M., KOITHAN, U., SCHERLING, T. (2002): geni@l. Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche. Kursbuch A 1. Berlin, München: Langenscheidt KG.
 • GRUBITSCH, S., REXILIUS, G. (1990): Psychologische Grundbegriffe. Mensch und Gesellschaft in der Psychologie. Hamburg: rororo.
 • GRUEHN, S. (2000): Unterricht und schulisches Lernen: Schüler als Quellen der Unterrichts-Beschreibung. Münster: Waxmann Verlag .
 • HUNEKE, H.-W., STEINIG, W. (2000): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag .
 • INHELDER, B. (1997): Autobiographie. In: S. Volkmann-Raue (Hg.): Mit Jean Piaget arbeiten: Bärbel Inhelder: Die Autobiographie und andere Texte zur Entwicklungspsychologie. Münster: LIT Verlag.
 • KRAPP, A., WEIDENMANN, B. (Hrsg.) (2001): Pädagogische Psychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union, Verlaggruppe Beltz.
 • LEGEWIE, H., EHLERS, W. (1992): Knaurs moderne Psychologie. München: Droemer Knaur.
 • LEMCKE, CH., ROHRMANN, L., SCHERLING, T. (2002): Berliner Platz 1. Deutsch im Alltag für Erwachsene. Lehr-und Arbeitsbuch 1. Berlin, München: Langenscheidt.
 • MASLOW, A. H. (1977): Motivation und Persönlichkeit. Olten: Walter-Verlag.
 • MIETZEL, G. (1986): Psychologie in Unterricht und Erziehung. Göttingen: Verlag für Psychologie.
 • MIETZEL, G. (2003): Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • MÜLLER, B.-D. (1994): Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Berlin u. a.: Langescheidt.
 • MÜLLER, M., RUSCH, P., SCHERLING, T., WERTENSCHLAG, L. (2004): Optimal A1 – Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache – Lehrbuch. Berlin: Langenscheidt.
 • NEUNER, G., HUNSFELD, H. (1993): Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts. Eine Einführung. Berlin u. a.: Langenscheidt.
 • NOLTING, H.-P. (1993): Psychologie lernen: eine Einführung und Anleitung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
 • PHILLIPS, D. C., SOLTIS, J. F. (2003): Podstawy wiedzy o nauczaniu. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • REBER, A. S. (1993): Implicit Learning and Tacit Knowledge: An Essay on the Cognitive Uncounscious. New York: Oxford University Press.
 • SCHERMER, F. J. (1991): Lernen und Gedächtnis. Stuttgart: Kohlhammer.
 • SCHRÖDER, H. (2000): Lernen – Lehren – Unterricht. Lernpsychologische und didaktische Grundlagen. München u. a.: Oldenbourg Verlag.
 • SOLSO, R., MACLIN, M. K., MACLIN, O. (2005): Cognitive Psychology. Boston u. a.: Pearson Education.
 • STRAUB, J., KEMPF, W., WERBIK, H. (2002): Psychologie. Eine Einführung. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • SZAŁEK, M. (2004): Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Poznań: Wagros.
 • SZCZODROWSKI, M. (2004a): Glottokodematyka a nauka języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • SZCZODROWSKI, M. (2004b): Mehrkanalige Steuerung im fremdsprachlichen Kommunikations-Prozess. In: I. Bartoszewicz, M. Hałub, A. Jurasz (Hgg.): Werte und Wertungen. Sprach-, Literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 246–252.
 • TAVRIS, C., WADE, C. (1999): Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.
 • VOLKMANN-RAUE, S. (Hg.): Mit Jean Piaget arbeiten: Bärbel Inhelder: Die Autobiographie und andere Texte zur Entwicklungspsychologie. Münster: LIT Verlag.
 • ZIMBARDO, P. G., GERRIG, R. J. (2004): Psychologie. München: Pearson Studium.
 • ZIMMER, E. Z. (1986): So kommt der Mensch zur Sprache. Zürich: Haffmans Verlag.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce95a552-ebc3-48d5-97ee-4ede280dcf15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.