PL EN


2016 | 8 (799) | 41-53
Article title

Społeczna odpowiedzialność jako element funkcjonowania mediów

Title variants
Social Responsibility in the Functioning of the Media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasięg informacyjny mediów jest wielki. Stykamy się z nim w różnej formie — telewizja, prasa, radio. Media odpowiedzialne są za przekazywane treści, ich formę, a także za akcje, w jakich biorą udział. Poprzez kreowanie społecznie akceptowanych celów angażują się w akcje promujące i wspierające społeczną odpowiedzialność. Wszelkie społeczne kampanie reklamowe, fundacje tworzone przy stacjach telewizyjnych, podział programów na grupy odbiorców, etyka dziennikarska, promowanie w swojej strategii biznesowej etycznych oraz ekologicznych działań wskazują na media jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo. Szeroki zakres prezentowanych akcji, kreowanych i wspieranych przez media, staje się powszechnym zjawiskiem. Odbiorca tych informacji zaczyna zwracać uwagę na społeczne potrzeby, wczuwa się w problemy innych, pomaga, wspiera, akceptuje, a także poszukuje i staje się bardziej wrażliwy na akcje społecznej odpowiedzialności. Pracownicy firm medialnych często sami chętnie angażują się w wolontariat pracowniczy w szczytnych społecznie celach.
EN
The reach of media communications is vast. They come in various forms — television, press, radio. The media is responsible for communicating information as well as taking action within it. Through creating socially accepted goals, it encourages to take action and support social responsibility and awareness. Various social advertising campaigns, foundations created by television networks, dividing programs towards various viewer groups, ethical journalism, promoting ethical business strategies and sustainable practices point towards media being a responsible social enterprise. The media has a wide viewership of the aforementioned actions that are created and supported. The viewer of these actions begins to notice social needs, empathizes with others problems, helps, supports, seeks out more information and becomes more aware of the actions of social responsibility. Employees of media companies often get involved in volunteer initiatives for a good cause.
Contributors
  • dr Agata Opolska- Bielańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarastwa i Nauk Politycznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce9962c8-11c0-4f84-ab2e-785831dfdb0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.