PL EN


2017 | 497 | 101-113
Article title

Klasyczne zamówienia publiczne na tle partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Regulacje prawne, które możemy zakwalifikować do jednego spójnego systemu prawa regulującego procedury realizacji zamówień publicznych, muszą w swojej treści normatywnej regulować kwestie związane ze sposobem udzielania zamówień publicznych, w szczególności na potrzeby podmiotów sektora publicznego lub podmiotów dysponujących środkami publicznymi na określone cele. Konieczność szczególnego i systemowego podejścia do regulacji zamówień publicznych pojawiła się w związku z ich ogromnym znaczeniem dla sprawnego funkcjonowania sektora publicznego, świadczącego bez zakłóceń usługi publiczne. W artykule wskazano cechy pozwalające na wyróżnienie trzech instytucji systemu zamówień publicznych, tj. koncesji, partnerstwa publiczno-prywatnego i klasycznych zamówień publicznych. Zarówno koncesje, jak i PPP zaliczymy do katalogu instrumentów prawnych umożliwiających udzielanie zamówień publicznych, zmierzających do realizacji zadań publicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cea04bff-6240-4fdc-9b62-27a384c1b186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.