PL EN


Journal
2013 | 93 | 5 | 377-386
Article title

Jak zwracamy się do małych dzieci

Authors
Title variants
EN
How do we address young children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mowa kierowana do dziecka w okresie niemowlęctwa należy do zjawisk językowych posiadających swoiste cechy. Specyfika ta dotyczy zarówno systemu fonetycznego, jak i morfologicznego oraz składniowego. Charakterystycznym aspektem mowy kierowanej do niemowląt jest również tworzenie form adresatywnych nazywających dziecko. W grupie adresatywów można zatem odnaleźć formy odimienne, w których zaszły określone procesy fonetyczne i morfologiczne, oraz fakultatywne sposoby nazywania odbiorcy tekstu, na przykład określenia metaforyczne bądź metonimie. Formy adresatywne kierowane do niemowląt nie tylko pełnią funkcję identyfikacyjną oraz dyferencyjną, ale także stanowią środek językowy, za pomocą którego nadawca wyraża swoje uczucia względem małego dziecka.
EN
The speech directed at a child in its infancy is one of the lingual phenomena having its own specific features. This specification refers both to the phonetic system as well as the morphological and syntactic ones. A distinctive aspect of the speech directed at infants is also creating the forms of address by which the child is called. In this group of forms of address one can find forms derived from a name in which there have occurred certain phonetic and morphological processes and facultative methods of calling the recipient of a text, for instance metaphorical expressions or metonymy. The forms of address directed at infants apart from identification and differential functions are also known to be a lingual tool used by a speaker to express their emotions towards a young child.
Journal
Year
Volume
93
Issue
5
Pages
377-386
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cea15889-858e-4ed2-bb67-229dae6fefb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.